Adaptacja do zmian klimatu: resorty pomogą polskim miastom

powódź dolnośląskie

szlagor (Flickr)

Pogoda w Polsce znacznie zmieniła się na przestrzeni ostatnich dekad i wciąż nie przestaje zaskakiwać. Zmiany klimatyczne bywają uciążliwe dla większych miast, dlatego resort środowiska i resort infrastruktury chce im pomóc. W jaki sposób?

Zmiany klimatyczne zachodzące w naszym regionie bywają bardzo dokuczliwe. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postanowiły wesprzeć niektóre polskie miasta w zabezpieczeniu przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Planowane działania mają obejmować zarówno przygotowania do uniknięcia problemów, jak też ewentualną walkę z występującymi skutkami anomalii.

Nie da się ukryć, że pogoda w Polsce ulega wyraźnym zmianom. Zimy są coraz krótsze, a do tego stosunkowo ciepłe. Niedawno odnotowano też najniższe ciśnienie w historii polskich pomiarów barometrycznych. Do tego dochodzą pojawiające się co jakiś czas, wyjątkowo obfite ulewy i silne wiatry, które w ostatnich miesiącach kilkukrotnie nawiedziły nasz kraj. Nieprzewidywalność i zmienność pogody powoduje wiele problemów, a szczególnie zauważalne jest to w miastach. Skrajne warunki atmosferyczne doprowadzają w nich do powodzi, podtopień, suszy, huraganów. Te zjawiska powodują natomiast uszkodzenia miejskiej infrastruktury, zaburzając funkcjonowanie miast i stanowiąc zagrożenie dla ich mieszkańców.

Aby pomóc miastom, resort środowiska opracował plan adaptacji miast do zmian klimatu. Ma on uzupełniać się z przedstawioną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Krajową Polityką Miejską. Zdaniem polityków i ekspertów, założenia zawarte w obu dokumentach pozwolą nie tylko lepiej chronić miasta, ale też zabezpieczyć budżet kraju przed nadmiernymi wydatkami, jakie dotąd musiał ponosić w związku ze zniszczeniami powodowanymi w aglomeracjach miejskich przez nieprzyjazne warunki pogodowe.

Eksperci wyliczyli, że w pierwszych 10 latach XXI w. straty powodowane skutkami zmian klimatycznych kosztowały Polskę 54 mld złotych. Jeśli nie zaczniemy im przeciwdziałać, wydamy kolejnych 86 mld złotych do 2020 r., a 120 mld złotych do 2030 r. Planowane przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasta chcące skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się do resortu środowiska.