Aktywność fizyczna a sprawność intelektualna

wpływ ćwiczeń na mózg

fabioberti.it/bigstockphoto.com

Aktywność fizyczna wpływa na standard ludzkiego życia. Ruch poprawia nie tylko kondycję fizyczną, sprzyja utracie zbędnej wagi, ale przede wszystkim poprawia samopoczucie psychiczne. Dodatkowo naukowcy zauważyli związek pomiędzy aktywnością fizyczną już od najmłodszych lat a zdolnościami intelektualnymi, dobrą pamięcią i koncentracją w późniejszym wieku.

Badanie tej kwestii rozpoczęto już w latach 80. XX wieku. Zajęli się nim naukowcy z University of Minnesota w Minneapolis. Zaprosili oni do udziału 3 tysiące młodych, zdrowych osób, które poddali badaniom pod kątem wydolności ich układu krążenia na ruchomej bieżni. Po 20 latach te same osoby ponownie zostały zaproszone do udziału w badaniach, aby przejść taką samą próbę „wysiłkową”. Po kolejnych 5 latach ochotnicy z badanej grupy zostali poproszeni o udział w teście badającym sprawność umysłową, którego celem było ocenienie jak pracuje ich pamięć i jak szybko potrafią się koncentrować. Dostrzeżono pewną zależność. Okazało się, że osoby, które za młodu potrafiły dłużej biegać na bieżni, po 25 latach od pierwszego pomiaru, cieszyły się dobrą sprawnością fizyczną, ale również osiągnęły lepsze wyniki w testach, które oceniały sprawność umysłową. Na podstawie tych badań naukowcy wysnuli wniosek, że aktywność fizyczna w postaci biegania, pływania, czy jazdy na rowerze nie tylko wpływa na zmniejszenie ryzyka zapadania na choroby układu krążenia czy cukrzycy, ale zapewnia dodatkowo lepszą pracę mózgu (www.newsweek.pl).

Badania przeprowadzone przez Kirk’a Erickson’a z University of Pittsburgh, za pomocą rezonansu magnetycznego wskazały, że u osób, które aktywnie ćwiczą aerobik przez okres 3 miesięcy, hipokamp (element układu limbicznego odpowiedzialny w szczególności za pamięć, uczenie się, skupienie, wspomnienia, podzielność uwagi, emocje) zwiększył swoją objętość. W 1999 roku dokonano przełomu w myśleniu, że komórki nerwowe ulegają bezpowrotnej utracie. Dzięki intensywnym ćwiczeniom fizycznym komórki nerwowe tworzą gęste sieci połączeń nerwowych. W takich warunkach powstają nowe komórki. Wysiłek fizyczny prowadzi nie tylko do poprawy samopoczucia (poprzez wydzielanie endorfin – tzw. hormony szczęścia), ale powstania również substancja BDNF – brain-derived neurotrophic factor. Zdaniem neurologa dr Piotra du Château jest to kluczowe białko, które jest niezbędne w procesie rozwoju i naprawy układu nerwowego. Białko BDNF jest także odpowiedzialne za regeneracje starych i powstawanie nowych neuronów (sporttopestka.p).