Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – w walce z ubóstwem?

flaga UE

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDB) jest inicjatywą, która mogłaby zapewnić najuboższym ludziom środki niezbędne do życia w minimalnym zakresie. W Unii Europejskiej zwolennicy tej formy pomocy zrzeszeni w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej coraz mocniej zabiegają o jej wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich jednocześnie.

BDB miałby zapewnić każdemu obywatelowi bez względu na jego sytuację materialną określoną ustawowo kwotę pieniędzy, która nie wymagałaby z jego strony żadnego świadczenia wzajemnego. Kwota ta zostałaby ustalona na poziomie pozwalającym zapewnić mu minimum egzystencji. Zlikwidowane zostałyby wtedy wszelkie inne świadczenia socjalne oraz wiązałoby się to z uszczelnieniem systemu podatkowego.

15 państw Unijnych popiera inicjatywę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, a należą do nich Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Grecja, Austria, Belgia, Dania, Irlandia, Holandia. Słowacja, Słowenia i Luksemburg. Na tym poziomie projekt jest ciągle jeszcze w fazie dyskusji, a Elena Dalibot z European Alternatives stwierdziła podczas debaty w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, że wdrożenie go w pojedynczych państwach nie jest wskazane, ponieważ będzie to dyskryminować obywateli pozostałych krajów, co jest sprzeczne z obowiązującym w UE systemem prawnym. Postuluje tym samym, by Bezwarunkowy Dochód Podstawowy został wdrożony we wszystkich państwach Unii Europejskiej i stał się jednocześnie przykładem dla reszty świata.

Liczba obywateli UE zagrożonych ubóstwem systematycznie wzrasta i tak w 2007 r. było to średnio 23,7 procent, a już w 2012 r. – 24,98 procent. Najtrudniejsza sytuacja występuje w Bułgarii, gdzie ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego jest aż 49 procent, w Polsce takich osób jest 26,7 procent, a na przeciwnym biegunie znajduje się Szwecja i Luksemburg, gdzie w obszarze biedy żyje zaledwie 1 procent obywateli. BDB mógłby stać się dla najbiedniejszych obywateli globu rozwiązaniem na miarę XXI wieku.