Czy wzrosną opłaty za konta bankowe?

banknoty

Arek Olek/flickr.com

Związek Banków Polskich ostrzega, że planowane wprowadzenie nowej opłaty na Komisję Nadzoru Finansowego może doprowadzić do wzrostu ogólnych kosztów ponoszonych przez klientów banków. Tak instytucje unikną wydatków.

Do podkomisji ds. instytucji finansowych trafił już projekt dotyczący opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, które miałyby zostać nałożone na wszystkich uczestników rynku kapitałowego. W ten sposób politycy chcą doprowadzić do zmiany nadzoru na tymże rynku, za który opłaty ponoszą obecnie głównie Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Eksperci tłumaczą, że do uczestnictwa w finansowaniu działania KNF należy zaangażować wszystkie instytucje korzystające z usług bankowych. Dotychczas pomagały one w utrzymaniu jednostki tylko w incydentalnych sytuacjach. Dochodziło do tego wtedy, gdy jednorazowo uiszczały opłaty np. za wydanie zezwolenia, zgody lub innego dokumentu, o który wnioskował podmiot. W ten sposób udawało się pokryć zaledwie ok. 3% kosztów związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Teraz udział banków w utrzymaniu KNF miałby się wyraźnie zwiększyć. Nie wszyscy jednak uważają to za dobry pomysł.

Błędy w projekcie mającym wprowadzić nowe opłaty znajduje m.in. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jego przedstawiciele twierdzą, że GPW i KDPW nie opłacają działania KNF samodzielnie, tylko wykorzystują do tego celu środki pozyskane z opłat uiszczanych przez inne instytucje. Oznacza to, że przy nowych zasadach niektóre banki musiałyby płacić podwójnie. Poza bankami, opłatami obarczone zostałyby towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki prowadzące GPW oraz rynek pozagiełdowy. W finansowaniu KNF partycypowałyby także jednostki, które prowadzą rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego czy te, które odpowiadają za dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Związek Banków Polskich nie ukrywa, że jeżeli nowa opłata rzeczywiście zostanie wprowadzona, to odczują to głównie klienci banków. Niemal pewnym jest, że instytucje finansowe będą chciały zrekompensować sobie dodatkowo ponoszone koszty i zdecydują się podnieść ceny proponowanych przez siebie usług i produktów finansowych. Jednocześnie, gdyby opłaty związane z finansowaniem KNF rozdzielono sprawiedliwie na więcej podmiotów, możliwe byłoby obniżenie opłat ponoszonych przy okazji przeprowadzania operacji za pośrednictwem GPW lub KDPW.