Dopłaty dla rolników: nawet 500 euro na 1 hektar?

rolnictwo

Tomasz Lewicki (Flickr)

Polscy rolnicy stoją przed ogromną szansą rozwoju. Wystarczy, że skorzystają z dopłat unijnych, z których można otrzymać nawet 500 euro na każdy hektar posiadanej ziemi. Trzeba jednak umiejętnie wykorzystać dostępne opcje dofinansowania.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała w ostatnich dniach, że z obliczeń ekspertów wynika, iż polscy rolnicy mogą otrzymać nawet dopłaty w wysokości 500 euro za 1 hektar posiadanej ziemi. Środki mają pochodzić z puli, jaką polski rząd wywalczył z Unii Europejskiej w ramach dopłat bezpośrednich. W ostatnim, 7-letnim programie budżetowym na lata 2014-2020 otrzymaliśmy na te cele 23 miliardy 700 milionów euro. W samym bieżącym roku mamy do wykorzystania 3,5 miliarda euro.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, który musi zostać złożony w oddziale ARiMR do 15 maja, można jednocześnie ubiegać się o 22 odmienne dopłaty. Ci, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w ustalonym terminie, będą to mogli zrobić jeszcze do 9 czerwca, jednak po 15 maja za każdy dzień spóźnienia pobierana będzie dodatkowa opłata. Papiery mogą być składane osobiście lub przesyłane drogą elektroniczną.

Na jednym wniosku można starać się zarówno o fundusze pochodzące z dopłat bezpośrednich, jak również o środki wypłacane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a także w ramach tego samego programu, ale na lata 2014-2020, przy czym dopłaty z niego można uzyskać na działania, takie jak zalesianie, płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz ekologiczne. Dopłaty bezpośrednie mają wspomagać głownie rolników prowadzących małe i średnie gospodarstwa, chociaż będą również pomocą dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojej produkcji stawiając na zdrową żywność. W tym roku pojawiła się także nowa dopłata kierowana do najmłodszych rolników należących do grupy poniżej 40. roku życia.

Nowością będą również dopłaty dodatkowe, dostępne wyłącznie dla rolników posiadających grunty o powierzchni nieprzekraczającej 30 ha. Będą oni mogli uzyskać dofinansowania w wysokości 40 zł za 1ha. Zmianie ulegną dopłaty na produkcję. Ich stawki zależne są od rodzaju wytwarzanego produktu. Ponadto ARiMR wyda część funduszy na szkolenia dla rolników. Tego typu przedsięwzięcia prowadzono już w ubiegłym roku, a udział wzięło w nich dotąd 110 tysięcy rolników.