Gospodarka USA znów w dół

flaga USA

Ludwik Stawowy, flickr

Chociaż gospodarka Stanów Zjednoczonych od lat uważana jest za jedną z najsilniejszych na świecie, to jednak czasem także ona ma problemy. W I kwartale tego roku skurczyła się mocniej niż oczekiwano. Dokładniejsze dane przedstawione przez stosowne jednostki wskazały, że wartość Produktu Krajowego Brutto w USA spadła o 1,0% w ujęciu kwartalnym. Dane są tym gorsze, że analitycy spodziewali się zniżki. Odczyt był słabszy nie tylko od przewidywań, ale również od poprzedniego rezultatu. W IV kwartale 2013 r. amerykańska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 2,6%.

Na początku roku oczekiwania względem wyników gospodarczych USA były jeszcze wyższe. W pierwszym miesiącu zakładano, że amerykańskie PKB wzrośnie między styczniem a marcem 2014 r. o 2,0%. Zaskoczeniem okazała się jednak być wyjątkowo surowa zima. To ona doprowadziła do wstrzymania wielu prac. Firmy mniej inwestowały, a to przełożyło się na obniżenie wskaźników będących składowymi PKB. W związku z tym, wcześniejsze prognozy zaczęto stopniowo obniżać, jednak analitycy nie spodziewali się, że sytuacja może wyglądać aż tak fatalnie.

Liczba podejmowanych przez firmy inwestycji skurczyła o 2,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Bardzo słabo wypadł również eksport, który zmalał o 6,0% przy wzroście importu wynoszącym 0,7%. Na stabilnym poziomie pozostała natomiast konsumpcja prywatna, która w I kwartale tego roku odnotowała w USA wzrost sięgający 3,1%. Jeżeli chodzi o wydatki rządowe, to zmniejszyły się one o w tym okresie o 0,8%. Największe znaczenie dla finalnego odczytu danych dotyczących amerykańskiego PKB miały informacje związane z zapasami. Okazało się, że skurczyły się one w takim stopniu, że przełożyły się na obniżenie całego wskaźnika aż o 1,6%. Gdyby nie ten element, to gospodarka USA urosłaby o 0,6%.

Zaprezentowane przez Departament Handlu odczyty dotyczące I kwartału 2014 r. były najgorszymi, jakie odnotowano w Stanach Zjednoczonych od 5 lat. Tak słabe dane napłynęły ostatnio na rynek w I kwartale 2009 r. Co więcej, to dopiero druga sytuacja na przestrzeni tych kilku lat, gdy gospodarka USA spowalniała. Mimo to, eksperci pełni są optymizmu i zakładają, że teraz, gdy warunki atmosferyczne są już znacznie lepsze, gospodarka USA odbije się po trudnej zimie i zanotuje wyraźny wzrost.

The following two tabs change content below.