„Gwarancje dla młodzieży” pochłoną 13,8 mld złotych

młodzi bezrobotni

Kris Duda (Flickr)

W Polsce ruszył unijny program wspierający młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. W ramach „Gwarancji dla młodzieży” przewidziane jest przeznaczenie 13,8 miliarda złotych na wsparcie dla 2,4 miliona młodych Polaków.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie rozpoczęło unijny program „Gwarancje dla młodzieży”. W budżecie przeznaczonym do rozdysponowania w jego ramach znajduje się 13,8 miliarda złotych. Zakłada się, że z tych środków wsparcie otrzyma 2,4 miliona młodych Polaków dopiero wchodzących na rynek pracy. Skuteczne prowadzenie programu jest bardzo istotne, ponieważ to właśnie wśród osób poniżej 25. roku życia panuje największe bezrobocie. Identyczna sytuacja panuje w większości europejskich krajów.

„Gwarancje dla młodzieży” mają poprawić jakość ofert pracy proponowanych najmłodszych kandydatom, a także umożliwić im dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu lub staże. Pomoc będzie obejmowała zarówno te osoby, które dopiero zakończyły kształcenie formalne, jak również te, które pracowały, ale straciły zatrudnienie. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że inicjatywa pozwoli zwiększyć zatrudnienie młodych obywateli, jednocześnie stabilizując ich sytuację na rynku pracy.

Działania w ramach „Gwarancji dla młodzieży” podejmować będą różne jednostki, m.in. urzędy pracy i organizacje pozarządowe. Najwięcej do zrobienia będą miały Ochotnicze Hufce Pracy, które będą prowadziły projekty „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie”. Zakładają one tworzenie centrów edukacji i pracy młodzieży, centrów kariery oraz punktów pośrednictwa pracy, które będą znajdowały się w różnych częściach kraju. Łącznie pojawić ma się 393 placówek tego typu.

Na projekt „Pomysł na siebie” przeznaczony ma zostać 19 milionów złotych. Propozycja będzie kierowana do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, czyli do osób pochodzących z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich. Obejmie uczniów w wieku 15-17 lat dając im szansę na ukończenie edukacji, a także zdobycie kwalifikacji zawodowych dzięki kursom oraz szkoleniom. Aż 97 milionów złotych przeznaczono na projekt „Równi na rynku pracy”, który kierowany jest to osób w wieku 18-25 lat i ma wspierać w znalezieniu pracy lub założeniu własnej firmy.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)