Ile swojej pensji oddajesz państwu?

monety złotówki

Konrad Gruza, flickr

Pensje, o których mowa w ustawach o minimalnej płacy, w statystykach na temat średniego wynagrodzenia i na podpisywanych umowach to kwoty brutto. Dlaczego w rzeczywistości dostajemy wyraźnie mniej niż mowa o tym w papierach?

Każda pensja, o której wspomina się w oficjalnych rozmowach czy dokumentach podawana jest w ujęciu brutto. Oznacza to, że jest kwotą zawierającą w sobie zarówno sumę wędrującą wprost do pracownika, jak i wszystkie składki, które za jego zatrudnienie pracodawca musi wpłacić do ZUS-u. Ponadto w tę kwotę wlicza się składki zdrowotne i zaliczki na podatek PIT. Na kontach różnych podmiotów państwowych ląduje łącznie ok. 30% pensji w ujęciu brutto. Za co dokładnie płacimy państwu?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z naszego wynagrodzenia potrącane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Wysokość składki obliczana jest jako określony procent podstawy wymiaru, czyli właśnie kwoty brutto. Najwyższe są składki emerytalne i rentowe, które stanowią odpowiednio 19,52% i 8,00% pensji. Dodatkowo z płacy brutto trzeba wpłacić składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w niektórych wypadkach jeszcze na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nie jest jednak tak, że wszystkie te opłaty spoczywają wyłącznie na barkach pracownika. Części składek nie potrąca się z wypłaty, a wpłaca je pracodawca. Podwładny w pełni opłaca swoje składki chorobowe i zdrowotne. Składki emerytalne i rentowe opłacane są wspólnie zarówno przez pracownika, jak i zatrudniającą go firmę. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i dwa pozostałe fundusze pracodawca opłaca samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że to jeszcze nie wszystkie czynniki wpływające na wysokość realnej wypłaty.

Wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe może różnić się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Poza tym różne są koszty uzyskania przychodu. Teoretycznie wynoszą one 111,25 zł, jednak w przypadku pracowników, którzy muszą dojeżdżać do pracy z innej miejscowości, ich wysokość została wyliczona na 139,06 zł. Warto wziąć pod uwagę także fakt, że w niektórych przypadkach na ostateczną wysokość wypłaty wpływ może mieć otrzymanie paczki świątecznej, uczestnictwo w imprezie firmowej, wyjazd służbowy, czy korzystanie z firmowej karty multisport.