KE planuje mocniej chronić własność intelektualną

prawo

Scott*(flickr)

Własność intelektualna będzie lepiej chroniona. Zadbać ma o to Komisja Europejska, która chce w ten sposób chronić głównie sektor handlowy. Wzmożona ochrona własności tego typu miałaby ograniczać sprzedaż podrabianych towarów. Zgodnie z nowymi zasadami, KE przestałaby interesować się osobami prywatnymi naruszającymi prawa własności intelektualnej, natomiast skupiłaby się na podmiotach gospodarczych, które łamiąc te zasady działają na niekorzyść handlu. Przeciwdziałania tego typu naruszeniom przyjmować miałyby bardzo rygorystyczną firmę. Unijna jednostka chce dążyć do uniemożliwiania uzyskiwania dochodów podmiotom łamiącym prawa własności intelektualnej.

Na czym miałyby polegać konkretne działania podejmowane przez Komisję? Jednym z pomysłów jest nawiązanie kontaktów z odbiorcami treści intelektualnych. Mogą to być np. agencje reklam internetowych. KE chce, żeby takie jednostki pomogły wpłynąć na wyraźne ograniczenie dochodów czerpanych z działalności powodującej naruszenie tego typu praw. Poza tym, unijni komisarze postanowili, że zaczną pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom w ubieganiu się o ich prawa. Obecnie firmy, których własność intelektualna została w jakiś sposób naruszona, zazwyczaj muszą same walczyć o ewentualne odszkodowania, co jest kosztowne i czasochłonne. KE chce, żeby egzekwowanie takich praw było łatwiejsze. Jedną z ważniejszych propozycji jest zmiana procedur sądowych obowiązujących w tym przypadku. Zakłada się np. szkolenia dotyczące zachowania praw własności intelektualnej. Mają one być kierowane do organów działających w państwach Wspólnoty.

Unia Europejska chce dbać również o tzw. kraje z innych części świata. W tym celu przyjęto strategię ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w tychże krajach. Dokument zawiera wskazówki odnośnie tego, jak postępować, gdy mamy do czynienia z handlem produktami będącymi efektem łamania prawa władności tego typu. Planuje się stworzenie centrów informacyjnych w krajach trzecich tak, by przedsiębiorstwa mogły pozyskiwać informacje na temat ochrony własności intelektualnych. Poza tym, w strategii była mowa o tym, jak tworzyć umowy handlowe będące zapewnieniem o obustronnej ochronie własności intelektualnych będących przedmiotem transakcji. Wszystkie działania, o których mowa, mają zostać podjęte już w tym roku i będą prowadzone do roku następnego.