Kompetencje pożądane na rynku pracy

kobiety w biznesie

Victor1558 (Flickr)

W czasach gdy o miejsce pracy jest coraz trudniej, a dobre wykształcenie nie gwarantuje już szybkiego otrzymania etatu, kandydaci na pracowników muszą wykazać się czymś więcej. Co może zadecydować, że pracodawca wybierze właśnie nas z tłumu równie dobrze przygotowanych chętnych?

W ostatnich latach najważniejszym kryterium decydującym o dobrej posadzie było wykształcenie i doświadczenie, które często nie szły w parze, szczególnie u absolwentów wyższych uczelni. Pracodawca miał niejednokrotnie do wyboru osobę bardzo dobrze wykształconą, ale bez doświadczenia zawodowego. Niektórzy studenci by zapewnić sobie lepszą pozycję startową już w czasie studiów zaczynali praktyki zawodowe, nabierając doświadczenia i podnosząc tym samym swoją późniejszą wartość na rynku pracy.

Teraz pojawił się nowy trend, tzw. kompetencje miękkie, które zdaniem wielu specjalistów od doradztwa personalnego będą coraz bardziej nabierały na znaczeniu, stanowiąc istotne uzupełnienie wiedzy zdobytej na uczelni. Czym są kompetencje miękkie? Głównym wskaźnikiem takich kompetencji jest zaangażowanie, czyli motywacja do pracy oraz chęć rozwoju, samokształcenie, komunikatywność i dzisiaj już niemalże obowiązkowa umiejętność posługiwania się kilkoma językami, przede wszystkim językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Dobry pracownik powinien posiadać umiejętność pracy w multikulturowym środowisku. Firmy w coraz większym stopniu są częścią międzynarodowych korporacji, gdzie realizuje się ponadnarodowe projekty, a ludzie współpracujący ze sobą wywodzą się z różnych kultur i środowisk, są zróżnicowani tak wiekowo jak i etnicznie. Umiejętność pracy zespołowej i dobra komunikatywność są uważane przez pracodawców jako cechy niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Firmy rozwijają się coraz szybciej i stąd konieczność dobrej współpracy, wspólnego dokształcania się i dzielenia zdobytą wiedzą. Kompetencje takie pozwalają pracownikowi na szybszą aklimatyzację co bezpośrednio przenosi się na efektywność ich pracy.