Koniunktura w październiku 2015 (raport GUS)

logo GUS

W II połowie minionego miesiąca GUS przedstawił październikowe dane dotyczące koniunktury w naszym kraju. Choć ogólna sytuacja była dobra, to jednak widać spore różnice w tempie rozwoju poszczególnych branż.

Z danych, które w II połowie ubiegłego miesiąca przedstawił Główny Urząd Statystyczny wynika, że koniunktura w Polsce ma się całkiem dobrze. Nie da się jednak ukryć, że poszczególne branże i sektory rozwijają się w odmiennym tempie. W październiku poprawiła się sytuacja w przetwórstwie przemysłowym.

Wskaźnik, tak jak we wrześniu, wyniósł 3 pkt, jednak o polepszeniu mówiło 15% działających w tym sektorze firm, a już tylko 12% uznało, że ich kondycja uległa pogorszeniu.

Jeśli chodzi o poszczególne branże, to najlepiej radziła sobie branża transportowa wraz z gospodarką magazynową. Działające w nich przedsiębiorstwa notowały największe od 7 lat wzrosty cen, dzięki czemu wskaźnik koniunktury wyniósł 6 pkt wobec 5 pkt we wrześniu br. O poprawie swojej kondycji mówiło 17% firm, co oznaczało wzrost o 1 punkt procentowy wobec wcześniejszego miesiąca. Świetnie poradziła sobie branża finansowo-ubezpieczeniowa, w której wskaźnik wyniósł 22 pkt, a aż 28% firm mówiło o poprawie i tylko 6% wspomniało o pogorszeniu wyników. Poza tym bardzo dobra sytuacja utrzymuje się w branży informatyczno-technologicznej, gdzie wskaźnik koniunktury wyniósł 15 pkt, a aż 21% podmiotów chwaliło się poprawą kondycji. W dodatku tylko 6% firm odnotowało spadki. Na plus wyszła koniunktura ogólna w handlu, gdzie wskaźnik wyniósł 5 pkt. 17% firm deklarowało poprawę, a 12% mówiło o pogorszeniu ich sytuacji.

Ponadto w samym handlu hurtowym nie było widać większych zmian w porównaniu z poprzednimi latami, natomiast w handlu detalicznym zanotowano poprawę w stosunku do analogicznego okresu w minionych latach. W danych publikowanych przez GUS wspomniano również o branżach, w których przedsiębiorstwa zaobserwowały przed miesiącem pogorszenie swojej kondycji. Było tak w przypadku zakwaterowania i gastronomii, gdzie wskaźnik wyniósł -4 pkt. Choć 13% przedsiębiorstw mówiło o poprawie sytuacji to jednak 17% zdecydowanie odczuło pogorszenie koniunktury.

Słabo było też w budownictwie, gdzie ogólny klimat koniunktury wyniósł -8 pkt, co jest pogorszeniem o 3 pkt wobec września. Na swoją sytuację narzekało 19% przedsiębiorców, a tylko 11% zauważało poprawę.