Kontrole podatkowe – nowe pliki kontrolne firmy wdrożą na własny koszt

kontrola firmy

Urząd Skarbowy chce przeprowadzać jeszcze dokładniejsze kontrole podatkowe. Żeby móc to czynić, zamierza nałożyć na firmy obowiązek wdrożenia plików kontrolnych, za które przedsiębiorcy będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Ministerstwo Finansów znalazło kolejny pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie dochodów budżetowych pochodzących z podatków płaconych przez firmy. Zdaniem specjalistów, już w pierwszym roku nowe rozwiązanie ma zapewnić Skarbowi Państwa dodatkowe 200 mln złotych. Szacuje się też, że na przestrzeni trzech kolejnych lat korzystania z JPK, dochody państwa wzrosłyby nawet o 17,4 mld złotych! Firmom przyniesie to jednak nieplanowane wydatki.

Resort finansów chce, żeby wszystkie przedsiębiorstwa zainwestowały w systemy finansowo-księgowe, które pozwolą na generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych. Mają one zastąpić tradycyjne kontrole skarbowe, jakie przeprowadzane są obecnie przez urzędników fiskusa. Systemy księgowe mają zostać uzupełnione o funkcję edycji ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Wszystkie pliki kontrolne miałyby postać wygodną w dokładnej analizie, a to przełożyłoby się na skuteczniejsze i szybciej dokonywane kontrolne podatkowe. Przy okazji, pozwoliłoby również na zmniejszenie kosztów takich kontroli.

Najmniej powodów do zadowolenia z nowej koncepcji MF mają sami przedsiębiorcy. Pomijając fakt, że będą dokładniej rozliczani ze swojej działalności, to zostaną obarczeni kosztem wprowadzenia nowych zasad kontroli podatkowych. Obowiązkowa inwestycja w unowocześnienie systemu księgowego ma wiązać się z wydatkiem na poziomie kilku tysięcy złotych. Pocieszeniem może być jednak fakt, że początkowo przymusowe wdrożenie JPK będzie dotyczyło jedynie największych podmiotów gospodarczych.

Od lipca tego roku system będzie musiał znajdować się w firmach zatrudniających więcej niż 250 osób lub notujących obroty przekraczające 50 mln złotych rocznie. Jeśli chodzi o pozostałe jednostki gospodarcze, to mają one więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowych wymogów podatkowych. Zarówno średnie, jak i małe przedsiębiorstwa muszą to uczynić do 1 lipca 2018r. Niemniej jednak, wszystkie firmy mają prawo zdecydować się na wprowadzenie zmian przed tym terminem.