Kwota wolna od podatku nawet do 20 000 zł? Co z wyrokiem TK

dni wolne od pracy - Trybunał Konstytucyjny

s_falkow (Flickr)

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zgodnie z którym kwota wolna od podatku powinna być nie niższa niż minimum egzystencji. Pojawił się jednak problem, ponieważ nie wiadomo, na podstawie którego minimum należy ją naliczać.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, z którego wynika, że kwota wolna od podatku powinna zostać podwyższona. Zdaniem sędziów orzekających, nie może być ona niższa od minimum egzystencji. Pojawia się jednak problem, ponieważ TK nie sprecyzował, o którym minimum mowa, a ustalane progi różnią się w zależności od sytuacji konkretnych jednostek. Inne jest minimum w przypadku młodych, samotnych osób, a zupełnie odmienne dla seniorów. Jeszcze większą różnicę widać w wyliczeniach dotyczących rodzin z dziećmi.

Gdyby wziąć pod uwagę czteroosobową rodzinę, to kwotę wolną od podatku należałoby podnieść aż do niemal 20 tysięcy złotych. Zdaniem ekspertów, najlepszym rozwiązaniem będzie wyliczanie kwoty dla konkretnych jednostek, z dokładnym uwzględnieniem ich sytuacji życiowej.

Podwyżkę kwoty wolnej od podatku sugerował wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem, obecna stawka jest niesprawiedliwa choćby dlatego, że nie zmieniono jej już od 6 lat. Od 2009 r. jest to 3091 zł. RPO uznał nawet, że stanowi ona naruszenie zasad zawartych w Konstytucji RP. Sędziowie TK stwierdzili dodatkowo, że państwo nie ma prawa zabierać pieniędzy osobom, które i tak żyją za kwotę niższą od progu stanowiącego minimum egzystencji.

Spośród 5 sędziów wchodzących w skład Trybunału, 4 opowiedziało się za nakazaniem posłom podwyższenia kwoty wolnej od podatku do końca listopada przyszłego roku. 30 listopada 2016 r. obowiązujące obecnie przepisy automatycznie zostaną anulowane. Argumentowali przy tym, że aktualne zasady są nielogiczne m.in. dlatego, że najubożsi płacący podatek dochodowy i tak odbierają później te pieniądze od państwa, tyle że w postaci zasiłków. Jedynie sędzia Stanisław Rymar stwierdził, że skoro Konstytucja nie określa wysokości kwoty wolnej od podatku, to nie należy wymagać, by znajdowała się ona na konkretnym poziomie. Wydając wyrok w sprawie kwoty wolnej od podatku, Trybunał Konstytucyjny dodał, że osoby, które dotychczas płaciły podatek od niższych kwot, nie będą miały prawa ubiegania się o odszkodowanie.