Ojcowie niechętnie korzystają z urlopów rodzicielskich

urlop ojcowski

ribarnica (Flickr)

Chociaż ojcowie mają w Polsce prawo do urlopu rodzicielskiego, to jednak okazuje się, że panowie nie są zainteresowani taką opcją. Z możliwości opieki nad dzieckiem korzysta zaledwie 2% tatusiów. Z danych opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że na 127,7 tysiąca osób, które w sierpniu przebywały na urlopie rodzicielskim, tylko ok. 1,7 tysiąca stanowili mężczyźni. Pozostałe 126 tysiący pracowników to kobiety, które w ten sposób wydłużyły sobie urlop macierzyński. Dlaczego panowie nie są zainteresowani zajmowaniem się własnym dzieckiem? Specjaliści twierdzą, że wciąż chodzi tu zarówno o stereotypy, według których taki urlop jest niemęski, jak i o podejście kobiet, które nie ufają partnerom na tyle, by zostawić z nimi malucha.

Eksperci twierdzą, że problem niechęci ojców do korzystania z urlopów można rozwiązać poprzez podział urlopu rodzicielskiego na część wyłącznie dla ojców i część dla matek. Tym bardziej, że specjaliści alarmują, iż zbyt długie urlopy, na których przebywają matki pogarszają ich sytuację na rynku pracy, utrudniając im powrót do aktywnego życia zawodowego.

A co o urlopach dla ojców mówi prawo? Mężczyzna, który zdecyduje się wykorzystać wszystkie przysługujące mu dni wolne związane z opieką nad dzieckiem – zarówno te przyznawane wyłącznie ojcom, jak i te, które matka może przekazać na poczet ojca – może spędzić z maluchem 40 tygodni płatnego urlopu. Po tym czasie, ma jeszcze możliwość ubiegania się o 3 lata urlopu wychowawczego, który jednak jest bezpłatny. Początkowo, ojciec może skorzystać z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, który odstąpi mu matka dziecka. Poza tym, w dowolnym momencie, ale koniecznie przed ukończeniem przez malucha roczku, tata może wziąć 2 tygodnie urlopu stricte ojcowskiego.

Po zakończeniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, matka lub ojciec mogą wziąć 6 tygodni urlopu dodatkowego. Mogą wykorzystać go w całości lub podzielić się nim między sobą. Po wykorzystaniu wszystkich wcześniejszych urlopów, pojawia się opcja 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tak, jak w przypadku dodatkowego – może go wziąć matka lub ojciec. Można się nim też podzielić po połowie lub rozdzielić go na 3 części, gdy dwie z nich przysługują jednej osobie, a trzecia drugiej. 3 lata bezpłatnego urlopu wychowawczego też można podzielić między 2 osoby, a trzeba go wykorzystać do ukończenia przez pociechę 5. roku życia.