Piąty Europejski Kongres MŚP w Katowicach

kongres

12 października w Katowicach rozpoczęto V Europejski Kongres MŚP, a wraz z nim Targi Biznes Expo. W wydarzeniu udział wzięły osobistości ze świata nauki i biznesu. Nie zabrakło również polityków, w tym byłego premiera Jerzego Buzka.

Jego inauguracja nastąpiła dokładnie 12 października o godz. 9:45 w Katowicach, gdy oficjalnie otwarto Targi Biznes Expo, będące nieodłącznym elementem Kongresu. Wydarzenie miało miejsce w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu MŚP będzie się nieco różniła od wcześniejszych. Przede wszystkim zmieni się nieco program, bo poza typowymi targami, zaplanowano jeszcze wyspy wiedzy i wynalazków. Nowości są zasługą współpracy nawiązanej między organizatorami a uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi. Jeszcze przed poniedziałkowym południem odbyła się też konferencja prasowa, w której udział wzięli współorganizatorzy oraz współgospodarze. O godz. 11:00 uroczystego rozpoczęcia Kongresu dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wraz z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą, Wicewojewodą Śląskim Gabrielem Lenartowiczem, prezydentem Katowic Marcinem Krupą, prezydentem Zabrza i zarazem Przewodniczącą Górnośląskiego Związku Metropolitarnego Małgorzatą Mańką-Szulik oraz rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem.

W podsumowaniu trwającego 3 dni Kongresu wyliczono, że we wszystkich wydarzeniach towarzyszącym targom, czyli w panelach, debatach i innych spotkaniach udział wzięło ogółem przeszło 6 tysięcy osób. To rekordowa liczba w historii tego eventu. Uczestnicy doszli do wspólnych wniosków, z których wynika, że polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw potrzebuje bardziej klarownych przepisów prawnych oraz działań, które pozwolą rodzimym firmom rozwijać się nie tylko na krajowym rynku, ale także zagranicznym.

Poza sprawami stricte biznesowymi, rozmawiano również na inne tematy. Dyskutowano m.in. o planach wprowadzenia telekonsultacji lekarskich. Takie rozwiązanie miałoby pozwolić na wirtualne wizyty u specjalistów i przekazywanie porad drogą zdalną. W ten sposób najprawdopodobniej udałoby się ograniczyć problem zbyt długich kolejek do gabinetów medycznych.