PIP planuje 88 tys. kontroli w 2015

kontrola firmy

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie w tym roku próżnować. Już teraz wiadomo, że zaplanowała 88 tysięcy kontroli. Oprócz tego zamierza przeprowadzać akcje prewencyjno-promocyjne kierowane dla pracodawców i pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swoje plany na bieżący rok. Okazuje się, że urzędnicy z pewnością nie będą narzekać na nudę. Zapowiedziano już 88 tysięcy kontroli. Mają one skupiać się na osobach zatrudnionych w ramach tzw. „umów śmieciowych”, czyli umów-zleceń oraz umów o dzieło. Jako, że wielokrotnie ten rodzaj stosunku pracy jest nadużywany, PIP będzie sprawdzał, czy istnieją przesłanki do zmiany umów cywilnoprawnych na klasyczne umowy o pracę.

Oprócz tego urzędnicy zapewniają, że tradycyjnie już będą przyglądać się legalności zatrudnienia w poszczególnych jednostkach. Tego typu kontrole mają dotyczyć głównie firm działających sezonowo i zatrudniających pracowników tymczasowych. Oczywistym jest, że jednostka będzie również sprawdzała stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku wzmożone mają być kontrole w zakładach, w których pracownicy w szczególności narażeni są na działanie substancji szkodliwych dla zdrowia. Według zapowiedzi, sprawdzone ma zostać przestrzeganie zasad dotyczących wypłat. Chodzi tu zarówno o ich terminowość, jak i wysokość zgodną z zapisami znajdującymi się w umowie.

Wiadomo również, że PIP zwróci szczególną uwagę na firmy transportowe. Chce przyjrzeć się kwestii przestrzegania norm dotyczących czasu pracy kierowców oraz czasu postoju. Bardzo istotnym zadaniem będzie również sprawdzenie, czy firmy budowlane zapewniają swoim pracownikom odpowiednie zabezpieczenia. Inspektorzy mają upewnić się, że stosowane w tych jednostkach rozwiązania rzeczywiście eliminują ryzyko utraty zdrowia lub życia.

PIP chce także prowadzić zakrojone na szeroką skalę akcje prewencyjno-promocyjne. Ich celem ma być uświadamianie pracownikom, jakie przysługują im prawa i w jakich sytuacjach powinni zgłosić się do PIP. Organ kontrolny chce również nauczyć pracowników podejmowania wszelkich starań w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i pełnej higieny pracy bez względu na to, na jakim stanowisku i w jakiej branży są zatrudnieni. Do udziału w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych PIP zaprosiło już ok. 150 tysięcy osób.