Polacy masowo zmieniają miejsca pracy

praca zdalna

Instytut Badawczy Randstad przeprowadził badanie, z którego dowiedzieliśmy się, że Polacy często zmieniają miejsce pracy. W samym tylko I półroczu 2015 r. uczyniło to 27% obywateli aktywnych zawodowo. Nowej pracy szuka 34% Polaków.

Instytut Badawczy Randstad opublikował raport pt. „Monitor Rynku Pracy”, z którego wynika, że między styczniem a czerwcem tego roku aż 27% polskich pracowników zmieniło miejsce pracy. Odsetek ten jest wyższy nawet od Włochów, Greków i Hiszpanów. Średnia dla Unii Europejskiej wyniosła natomiast 20%. W II kwartale br. grupa obywateli zmieniających posadę była o 5 punktów procentowych wyższa niż w okresie styczeń-marzec i najwyższa od 2011r.

Najczęściej porzucamy pracę, ponieważ nie daje nam ona wystarczająco wysokich zarobków. Tak odpowiedziało 36% respondentów. Poza tym często stanowisko nie zapewnia nam spodziewanego rozwoju zawodowego, bądź po prostu nas męczy. 27% pytanych uznało, że nie odczuwa osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy, a 23% narzekało na strukturę firmy. Część osób ankietowych przez Randstad to ludzie pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne, więc zmiana stanowiska jest u nich czymś naturalnym. Regularnie szukają nowych zleceń, łapią się prac dorywczych. Jeśli chodzi o poszczególne branże, to duża rotacja pracowników widoczna jest w turystyce, a niska w górnictwie.

Ciekawostką jest fakt, że choć rzadko udaje nam się zatrzymać na stanowisku pracy przez dłuższy czas, to pozostajemy optymistami. 73% Polaków odpowiada, że znajdą nową pracę na przestrzeni 6 miesięcy, przy czym 66% jest przekonanych, że może znaleźć pracę na stanowisku podobnym do poprzedniego. Bardziej pozytywnie do poszukiwania pracy nastawieni są w Europie jedynie Czesi. Mimo to, Polacy wciąż czują obawy związane z utratą pracy. Boi się tego 34% pytanych pracowników.

Badanie Randstad zostało przeprowadzone w 35 krajach świata na 4 kontynentach i łącznie objęło ok. 15 tysięcy osób w wieku 18-67 lat. Ankiety przeprowadzano wyłącznie wśród tych pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe przez, co najmniej 24 godziny tygodniowo. Polska grupa badawcza składała się z 814 respondentów zatrudnionych tymczasowo lub na stałe, na umowy o pracę, „umowy śmieciowe” i prowadzących własną działalność gospodarczą.