Poprawki budżetu: więcej pieniędzy m.in. na Fundusz Kościelny

polskie sejm - związki partnerskie

deepobserveron_ (Flickr)

Senat zgłosił aż 20 poprawek do ustawy budżetowej na bieżący rok. Wszystkie spośród nich zostały zaakceptowane przez Sejm. Co się zmieni w budżecie 2016 i kto na tym skorzysta, a kto musi liczyć się ze stratami?

Polski Senat dopatrzył się aż 20 błędów w ustawie budżetowej na bieżący rok. Zgłoszono do nich poprawki, które praktycznie od razu zostały zaakceptowane przez sejmową komisję finansów publicznych. Sejm zajął się nimi wkrótce po zgłoszeniu problemów. Co nakazała zmienić w projekcie budżetowym izba wyższa Parlamentu i kto na tym skorzysta, a kto straci?

Przede wszystkim zyskać ma Kościół, bo senatorowie chcą, aby zdecydowanie więcej pieniędzy z budżetu zostało przekazanych na Fundusz Kościelny. Dotacja ma zostać podniesiona aż o 8 mln złotych, które w dużej mierze będą przeznaczone na remonty zabytkowych obiektów sakralnych. Żeby wystarczyło na ten cele, władza chce oszczędzać na organizacji wyborów i referendów. Zwiększone mają zostać także środki na Kancelarię Senatu. Dodatkowe 2,5 mln złotych dla tej jednostki ma pochodzić ze zmniejszonej puli wędrującej do Krajowej Rady Sądownictwa. Ta sama jednostka miałaby stracić 5,4 mln złotych na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej.

Poza tym senatorowie chcą zwiększyć wydatki rządowe związane z kulturą fizyczną i turystyką. Żeby było to możliwe, planują zmniejszyć dotacje dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT miałaby również stracić 100 tys. złotych, które Senat chce przeznaczyć na konkurs na pomnik Stanisława Pyjasa w Krakowie. 2 mln złotych na dokształcanie się mają natomiast otrzymać nauczyciele Polonii. Te fundusze mają zostać odebrane resortowi spraw zagranicznych. Ponadto 259 tys. złotych z MSZ ma zostać przesuniętych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej. Wyraźnie zwiększone mają zostać także wydatki Państwowej Inspekcji Pracy. Pula, którą będzie dysponowała ta jednostka, ma być wyższa o 5,4 mln złotych od początkowo planowanej.

Zachowano jednak podstawowe założenia budżetu na 2016 r., więc nadal zakłada się, że deficyt ma nie przekroczyć 54,7 mld złotych. Oprócz tego prognozuje się wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% i średnioroczną inflację sięgającą 1,7%. Politycy spodziewają się także, że deficyt finansów publicznych wyniesie 2,8% wartości PKB. Dochody państwa mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. złotych, a wydatki powinny zamknąć się w kwocie 368 mld 528 mln 526 tys. złotych.