Praca, prognozy: analityk poszukiwany bardziej niż informatyk?

informatyka

scyther5/bigstockphoto.com

Nawet, gdy bezrobocie przekraczało 12%, wiele firm narzekało na brak pracowników. Wynika to z niedopasowania systemu edukacyjnego do potrzeb firm. A jakich pracowników szukają przedsiębiorstwa? Bardzo potrzebni są analitycy danych!

Jak wynika z danych zebranych podczas badań przeprowadzonych na rynku pracy, najbardziej poszukiwanymi specjalistami mają być w najbliższym czasie analitycy danych. Nie istnieje jednak żaden konkretny pogram kształcenia osób mających pracować w tym zawodzie, dlatego firmy zatrudniają z reguły kilka osób o poszukiwanych kompetencjach, ale innym wykształceniu. Zespoły zajmujące się analizowaniem danych tworzą zazwyczaj informatycy, matematycy, fizycy. Niejednokrotnie przydatni okazują się też absolwenci szkół biznesowych. Firmy same muszą określać swoje standardy i tak kompletować kadrę pracowniczą, by poszczególne jednostki idealnie się uzupełniały.

W ten sposób, metodą prób i błędów, a dokładniej przyjęć i zwolnień, można stworzyć własny zespół ekspertów, którzy będą zajmowali się sprawami programistycznymi i statystycznymi, a przy okazji przeanalizują wszystkie dane. Z pewnością więc potrzebne będą umysły ścisłe o szerokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Ważne jednak, żeby na końcu wyciągnąć stosowne wnioski z dokonanych analiz i na ich podstawie stworzyć dalszą, skuteczną strategię działania. Gdy uzyskane dane i analizy będzie trzeba wcielić w życie, z pewnością przydadzą się osoby, które ukończyły marketing i zarządzanie.

Specjaliści nie mają wątpliwości, co do tego, że duże zapotrzebowanie na analityków danych zmusi jednostki odpowiedzialne za opracowywanie programów nauczania do dokonania szeregu zmian. Będzie trzeba np. wprowadzić więcej tematów związanych z programowaniem i analizą danych ilościowych. Zdaniem ekspertów, szczegóły najlepiej będzie omówić z przyszłymi pracodawcami tak, by mieć pewność, że studenci uczeni są tego, co rzeczywiście będzie im potrzebne w późniejszej pracy. Poza tym podkreśla się, że studenci powinni odbywać praktyki w konkretnych firmach, które dają im szansę na zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Od lat mówi się, że współpraca firm z uczelniami to jeden z głównych sposobów na zmniejszenie bezrobocia i zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do wykwalifikowanych pracowników.