Prezydenckie zmiany w podatkach

Bronisław Komorowski

Piotr Drabik, flickr

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt noweli Ordynacji podatkowej, w której nadrzędną wykładnią ma być interpretowanie nieprecyzyjnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników.

Prezydent chce wprowadzić zasadę, by urząd czy sąd wydający decyzję w stosunku do podatnika orzekał wyrok na jego korzyść, w przypadku wystąpienia w danym postępowaniu nieprecyzyjnych lub niewłaściwych przepisów różnej rangi. Bronisław Komorowski uważa, iż w praworządnym państwie podatnik nie powinien odpowiadać za mankamenty, luki i niejasności w przepisach podatkowych.

W projekcie znajdą się przepisy zwiększające bezpieczeństwo podatników związane z przedawnieniem zobowiązań podatkowych, a w szczególności ograniczenie stosowania decyzji o natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego jest mniej niż 3 miesiące. Ułatwieniem ma też być brak konieczności przedstawiania urzędom skarbowym uzasadnień w przypadku składania korekty dotyczącej podatku dochodowego.

Projekt ma się także przyczynić do zmniejszenia kosztów funkcjonowania organów administracji skarbowej. Eksperci przyznają, że najważniejszą zmianą w prezydenckim projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej jest stosowanie zasady in dubio pro tributario, co oznacza rozstrzyganie wszelkich wątpliwości podatkowych na korzyść płatnika. Ta zmiana właśnie szczególnie ułatwi funkcjonowanie firmom i przedsiębiorcom.

Nad nową Ordynacją podatkową prace prowadzi Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela. Według zapowiedzi wstępne założenia Ordynacji mają być gotowe za 4 miesiące, a kompletny projekt powstanie za dwa lata. W Ordynacji znajdą się również zapisy odnoszące się do współczesnego problemu tzw. optymalizacji podatkowej wprowadzające klauzule, dzięki którym organy skarbowe będą mogły kwestionować ich stosowanie w firmach nadużywających takich optymalizacji.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)