Producenci leków i farmacja wydają coraz więcej na reklamę

suplementy diety

W I półroczu 2014 r. wyraźnie, bo o niemal 2,0% wzrosła wartość netto naszego rynku reklamowego. W największym stopniu przyczyniły się do tego firmy farmaceutyczne oraz sektor dóbr szybko zbywalnych. Zakłady zajmujące się produkcją leków zwiększyły nakłady na te cele o 12,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Między styczniem a czerwcem tego roku w największym stopniu reklamowane były witaminy oraz suplementy diety. Szczególnie często promowano te zwiększające odporność, środki wspomagające pracę układu rozrodczego, moczowego oraz trawiennego, a także suplementy przyspieszające odchudzanie.

Producenci artykułów zaliczanych do grupy dóbr szybko zbywalnych zwiększyli wydatki na działania reklamowe o 0,2%. Widoczne są jednak znaczne różnice w inwestycjach poszczególnych działów. Producenci artykułów do higieny i pielęgnacji wydali w I półroczu 2014 r. o 3,6% niż rok wcześniej, a firmy wytwarzające napoje i alkohole zwiększyły swoje wydatki o 8,7%. Niemniej jednak, w tym sektorze widoczne były również spadki. Sumę zainwestowaną w działania reklamowe zmniejszyły ostatnio firmy produkujące sprzęty użytku domowego (o 10,9%) oraz producenci żywności (o 3,0%). Wśród tych ostatnich widać szczególny spadek zainteresowania reklamami w II półroczu. W okresie kwiecień-czerwiec b.r. ograniczyły swoje wydatki aż o 6,2%. Środki wydawane na reklamę zostały też zdecydowanie ograniczone w branży telekomunikacyjnej, w której była to zniżka o 9,3%. Spory spadek zaobserwowano także w branży finansowej, w której w II półroczu wydano o 7,4% mniej niż w tym samym okresie roku wcześniejszego.

Od lat najważniejszymi reklamami są te telewizyjne i to one pochłaniają najwięcej funduszy przeznaczanych przez firmy na marketing. W I półroczu na reklamy telewizyjne polskie jednostki gospodarcze wydały ogółem 1 mld 908 tysięcy złotych. To o 5% więcej niż w roku 2013. Suma środków wydanych na reklamy internetowe wzrosła o 6,4% w ujęciu rocznym, wynosząc między styczniem a czerwcem 782,2 mln złotych. Wydatki na reklamy radiowe kosztowały 278,4 mln złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 7,2%. Zmalały natomiast koszty poniesione w związku z reklamami prasowymi. W przypadku kolorowych magazynów była to zniżka o 15% do 227,8 mln złotych, a w gazetach o 20,6% do 160,3 mln złotych. Mniejsza jest też wartość reklamy outdoorowej, na którą w I półroczu br. wydano 217,4 mln złotych, czyli o 1,8% mniej niż przed rokiem.