Przedsiębiorcy strefy euro nie zwiększają inwestycji? Raport

euro

Images Money, flickr

Chociaż stopy procentowe w strefie euro od miesięcy znajdują się na rekordowo niskim poziomie, to jednak opublikowane niedawno przez Eurostat dane wskazują, że przedsiębiorstwa nie zwiększają inwestycji. Dlaczego tak się dzieje?

Prowadzony przez Europejski Bank Centralny program luzowania ilościowego doprowadził do wyraźnego obniżenia stóp procentowych. Wszystkie znajdują się na poziomach najniższych w historii, przy czym główna stopa wynosi zaledwie 0,05%. Wydawać by się mogło, że to idealne warunki do rozpoczęcia inwestycji, jednak przedsiębiorcy działający w krajach Eurolandu najwyraźniej nie są nimi zainteresowani, a przynajmniej nie w stopniu, jakiego oczekiwali ekonomiści.

Dotychczasowe dane nie wskazały na zwiększoną liczbę zaciąganych kredytów inwestycyjnych ani wśród klientów indywidualnych, ani biznesowych. Niemniej jednak, główny bank Europy osiągnął inne cele. Udaje mu się skupować papiery dłużne w takiej ilości, że spada rentowność obligacji, a to pomaga najmocniej zadłużonym krajom w spłacie długów. Jednocześnie lokalne banki mogą liczyć na spore zyski, które znajdą się w budżecie poszczególnych państw. W prognozie długoterminowej będzie to kolejnym czynnikiem wpływającym na redukcję długu publicznego w stosunku do wartości PKB konkretnych krajów.

Niestety, trudno spodziewać się, że przedsiębiorcy nagle zaczną interesować się inwestycjami. Nie najlepiej nastrajają też ostatnie dane na temat produkcji przemysłowej. Jej spadek w ujęciu miesięcznym odnotowano we wrześniu zarówno w strefie euro, jak i w całej Wspólnocie. W strefie euro produkcja w sektorze wytwórczym skurczyła się w porównaniu do sierpnia br. o 0,5%, a w całej UE o 0,3%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w krajach unii walutowej zaobserwowano wzrost, który wyniósł 0,9%. Choć rezultat nie był zły, to jednak warto zaznaczyć, że analitycy spodziewali się wyniku dwukrotnie wyższego. We wszystkich krajach unijnych było to natomiast 1,9% r/r.

Europejski Urząd Statystyczny przedstawił też dane dotyczące produkcji przemysłowej w Polsce. Wzrosła ona w naszym kraju o 3,1% w ujęciu rocznym, jednak w porównaniu do sierpnia tego roku odnotowano spadek na poziomie 1,3%. Dla porównania, analogiczne dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazały na wzrost polskiej produkcji sprzedanej przedsiębiorstw przemysłowych o 5,3% w ujęciu rocznym.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)