Ranking „pewności emerytalnej” : 43% Polaków ma obawy

emerytury

Gfk przeprowadziło badanie dotyczące „pewności emerytalnej” w 19 państwach. Na ich podstawie sporządzono ranking, z którego wynika, że Polacy mają więcej obaw niż mieszkańcy pozostałych krajów. 43% z nas martwi się wysokością emerytur.

Gfk przeprowadziło badania dotyczące „pewności emerytalnej”, a następnie stworzyło ranking krajów, których obywatele mają najmniejsze obawy odnośnie poziomu swojego życia po przejściu w stan spoczynku zawodowego. Według zestawienia, Polacy są jedną z tych nacji, które są najbardziej zaniepokojone wysokością świadczeń emerytalnych. Z danych wynika, że aż 43% rodaków ma wątpliwości, co do tego, czy wysokość emerytur pozwoli im na godne życie.

Okazuje się, że pod tym względem wypadamy bardzo kiepsko na tle pozostałych państw uwzględnionych w zestawieniu. Ogółem, we wszystkich badanych krajach, 42% ankietowanych jest przekonanych, że wysokość ich emerytur będzie wystarczająca do tego, by mogli wieść życie zgodne z obecnymi wyobrażeniami. Eksperci zauważyli, że spokojniejsze o jakość swojego życia po zakończeniu pracy zawodowej są te narody, które nie mogą liczyć na emerytury państwowe. Przykładem są Amerykanie, którzy od zawsze mieli świadomość, że środki, którymi będą dysponowali na emeryturze, zależą wyłącznie od pieniędzy, które odłożą we własnym zakresie.

To sprawia, że właśnie Amerykanie czują się najbardziej pewni swoich emerytur. 22% pytanych obywateli tego kraju uważa, że nie ma żadnych obaw związanych z tym etapem życia. Zaraz za nimi w rankingu znajdują się Chińczycy, wśród których pewność, co do odpowiedniej wysokości świadczeń emerytalnych ma 21% społeczeństwa. Na kolejnych miejscach uplasowali się Rosjanie i Hiszpanie, u których jest to po 17% mieszkańców.

Najbardziej niepewne poziomu swojego życia po zakończeniu pracy zawodowej są osoby starsze, które już zbliżają się do momentu zakończenia pracy zawodowej. Jeśli chodzi o konkretne grupy wiekowe, to wśród najmłodszych, czyli osób w wieku 20-29 lat już 23% pytanych obawia się, czy emerytury wystarczą im na godne życie. Im ludzie są starsi, tym częstsze są ich obawy. W przypadku osób mających 30-39 lat do obaw o jakość życia na emeryturze przyznało się 29% ankietowanych. Wśród osób między 40. a 50. rokiem życia odsetek ten wynosił już 35%.