Raport KE: 200 tys. skarg na linie lotnicze!

samolot

Shai Barzilay, flickr

Pasażerowie samolotów z całej Unii Europejskiej skarżą się na linie lotnicze. Według danych zebranych przez Komisję Europejską, w latach 2010-2012 skarg na jakość świadczonych przez nie usług pojawiło się aż ok. 200 tysięcy! Taka skala problemu sprawiła, że KE chce zadbać, by pasażerom łatwiej było egzekwować ich prawa. Należy jednak podkreślić, że od 2010 r., gdy wystąpiły szczególne zakłócenia w transporcie powietrznym z powodu pyłu wulkanicznego unoszącego się nad wieloma krajami, liczba skarg zmniejszyła się.

Na podstawie danych zebranych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii ustalono, że w 2010 r. złożono ponad 91,7 tysiąca skarg związanych ze znacznymi spóźnieniami samolotów, odmową wpuszczenia pasażerów na pokład, bądź też odwołania lotu. Co prawda, w 2011 r. liczba zażaleń zmniejszyła się i wynosiła 52 tysiące 675 skarg, jednak już w roku 2012 znowu nieco wzrosła i pojawiło się 56 tysięcy 478 zażaleń.

Komisja Europejska zwraca przy tym uwagę na fakt, że zazwyczaj organy odpowiadające za jakość usług lotniczych w konkretnych państwach, dość niechętnie zajmowały się takimi sprawami i unikały nakładania kar na linie lotnicze. Dlatego też, potrzebne są ogólne, europejskie zasady, które pozwalałyby ustalić, jak należy zachowywać się w takich przypadkach. Dzięki temu, interesy pasażerów miałyby być zdecydowanie lepiej chronione. Jednocześnie, członkowie KE podkreślają, że w ostatnich latach rzeczywiście widoczna była poprawa jakości usług lotniczych, jednak wciąż jeszcze zauważalne są pewne niedociągnięcia właśnie w zakresie egzekwowania praw podróżnych.

Przy okazji, KE przypomniała, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku wyszła z propozycją pakietu zakładającego różne środki, które mogłyby pomóc w zapewnieniu pasażerom europejskich samolotów zwiększonego komfortu. Przede wszystkim, mieliby oni otrzymać lepszy dostęp do informacji, ale także do opieki w trakcie podróży oraz zapewniono by im prawo do zmian planu podróży w przypadkach, gdy tkwią na lotnisku w oczekiwaniu na odwołany lub spóźniony lot. Przede wszystkim jednak, KE zakładała w tym projekcie, że pasażerowie linii lotniczych działających na terenie Europy mogliby liczyć na sprawniejsze i łatwiejsze procedury związane ze składaniem skarg.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)