Raport: „Pierwsze kroki na rynku pracy” – pokolenie Y

pokolenie Y

Pokolenie Y, czyli młodsza generacja pracowników, to wyjątkowa grupa na naszym rynku pracy. Firma Deloitte opracowywała raport pt. „Pierwsze kroki na rynku pracy”. Czego się z niego dowiadujemy?

Firma Deloitte przygotowała raport dotyczące sytuacji pokolenia Y, czyli młodszej grupy polskich pracowników, na dzisiejszym rynku pracy. Dokument nosi tytuł „Pierwsze kroki na rynku pracy” i wynika z niego, że pokolenie Y ma kilka cech charakterystycznych, których nie znajdziemy u starszych pracowników. Okazuje się np., że młodzi polscy pracownicy niechętnie podchodzą do opcji prowadzenia własnego biznesu, a jednak są pewni siebie i swoich umiejętności. Najbardziej chcieliby pracować w korporacjach i są przekonani, że zdobycie takiej pracy nie powinno być dla nich problemem.

Szczegółowe dane zawarte w raporcie wskazały, że 40% młodych Polaków chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmach o zasięgu międzynarodowym. Własnym biznesem interesuje się tylko 10% pytanych. Udało się również dowiedzieć, że aż 80% osób należących do pokolenia Y zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe już w trakcie studiów. Być może to właśnie sprawia, że szybko czują się pewni swoich umiejętności, nawet jeśli ich doświadczenie nie jest tak bogate, jak oczekują tego potencjalni pracodawcy. Dla firm chcących zatrudnić pracowników z pokolenia Y, taka sytuacja nie jest komfortowa.

Eksperci podkreślają, że pracodawcy będą musieli nauczyć się określać, jakie jest rzeczywiste przygotowanie młodych Polaków do pracy na konkretnym stanowisku, bo ich samoocena może być zawyżona. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że większość firm będzie musiała w jakiś sposób dostosować się do wymagań pokolenia Y, ponieważ jego reprezentanci mają specyficzne i często mocno zróżnicowane wymagania odnośnie pracodawcy. W związku z tym, relacje na płaszczyźnie pracownik-pracodawca mogą być początkowo dość skomplikowane.

Jak dowiedziało się Deloitte, by zachęcić pracowników do przyjęcia oferty pracy, firmy będą musiały zapewniać możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności, ponieważ 42% pytanych uznało, że to główne czynniki, na które zwracają uwagę, szukając zatrudnienia. 15,6% absolwentów uważa, że znaczenie ma dobra płaca, 8,5% twierdzi, że muszą mieć warunki do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. 7,3% ankietowanych ceni sobie dobrą atmosferę w pracy.