Rocznie ubywa kilkadziesiąt tysięcy Polaków – demografia na minusie

Planujesz dziecko, sprawdź, ile kosztuje

Sytuacja gospodarcza Polski miała się w ubiegłym roku całkiem dobrze. Eksperci alarmują jednak, że w przyszłości należy spodziewać się pogorszenia. A wszystko przez to, że w naszym kraju rodzi się za mało dzieci!

Wyniki gospodarcze Polski prezentowały się w 2015 r. całkiem dobrze. Zanotowaliśmy jeden z większych wzrostów PKB w Unii Europejskiej, wyraźnie spadało bezrobocie, rosło zatrudnienie i średnia płaca. Niestety, takie wyniki mogą nie utrzymać się w kolejnych latach. Eksperci alarmują, że w naszym kraju brakuje obywateli! Niż demograficzny to realny i naprawdę duży problem.

Z publikowanych statystyk podsumowujących miniony rok wynika, że w ciągu 12 miesięcy liczba mieszkańców Polski spadła o ok. 33 tysiące i wyniosła 38 milionów 446 tysięcy osób. W dodatku nie jest to odosobniona sytuacja, ponieważ trend spadkowy widoczny jest już od 4 lat. Ostatnie wzrosty liczby ludności obserwowane były w latach 2008-2011. Tak jak można przypuszczać, problem tkwi w zbyt niskiej dzietności Polaków. Liczba odnotowywanych urodzeń jest niższa od liczby zgonów. Efekt wyludnienia potęguje emigracja Polaków. Chociaż pojawiają się również imigranci, to jednak w ubiegłym roku było ich o ok. 17 tysięcy mniej niż osób wyjeżdżających z kraju i na stałe osiedlających się zagranicą.

Prognozy na następne lata nie są dobre. Specjaliści z zakresu demografii nie mają wątpliwości, co do tego, że liczba urodzeń nie będzie zwiększała się w takim tempie, jakie mogłoby zapewnić Polsce wyż demograficzny. Współczynnik dzietności wynosi u nas zalewie 1,3, co oznacza, że na grupę stu Polek będących między 15. a 49. rokiem życia przypada 130 dzieci. Żeby można było mówić o stabilnej sytuacji demograficznej w kraju, każda kobieta powinna urodzić min. 2 dzieci. Idealny współczynnik dzietności wynosiłby natomiast 2,10-2,15.

Mimo prób zachęcenia Polaków do posiadania dzieci poprzez rządowe programy dopłat, jak np. „becikowe”, wprowadzenie rocznego urlopu rodzicielskiego czy planowane na ten rok 500+, Polacy nie są skorzy do powiększania rodziny. Ubiegłoroczne dane wskazały, że w całym 201 5r. urodziło się ok. 372 tysiące dzieci, a to o ok. 3,5 tysiąca mniej nowych obywateli niż w roku 2014.