Rolnicy będą musieli ograniczyć sprzedaż mleka

krowa

`James Wheeler, flickr

Pomimo tego, że w Polsce produkcja mleka jest naprawdę duża, to jednak okazuje się, że rodzimi rolnicy nie mogą wytwarzać go tak wiele, jakby chcieli. Co więcej, za zbyt duże ilości mogą zapłacić wysoką karę. Dokładniej, może to być prawie 1 miliard złotych! Dojdzie do tego w momencie, gdy okaże się, że Polska przekroczyła limit zwany kwotą mleczną. Niestety, skup mleka utrzymuje się w ostatnich miesiącach na bardzo wysokim poziomie i wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach może dojść do przekroczenia ustalonej normy nawet o 8%. Tak przynajmniej wynika z przewidywań Agencji Rynku Rolnego.

Według opublikowanych niedawno danych, licząc od 1 kwietnia do końca lipca bieżącego roku, punkty skupu przyjęły od polskich rolników aż 3,68 miliarda kg mleka. To jednak dopiero 4 miesiące tzw. roku kwotowego przypadającego na lata 2014 i 2015. Wynik uzyskany do 31 lipca oznacza, że punkty skupu mleka wykorzystały już 37% limitu przyznanego naszemu krajowi przez jednostki Unii Europejskiej. W przypadku, gdy mleka do takich punktów trafi za dużo, Polsce będzie groziła kara wynosząca ok. 1,17zł za każdy nadprogramowy kilogram mleka. Biorąc pod uwagę aktualny kurs euro, dałoby to wielomilionową karę. Szacuje się, że do końca roku kwotowego łącza kara sięgnęłaby poziomu ok. 900 milionów złotych! Gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, to byłaby to najwyższa kara nałożona na państwo członkowskie od momentu, w których Polska wstąpiła do Wspólnoty.

Ewentualna kara finansowa za przekroczenie norm dotyczących ilości skupowanego mleka byłabym tym bardziej dotkliwa, że zgodnie z danymi opublikowanymi w lipcu tego roku, przeciętna cena za 1 kg mleka w punktach skupu tylko w niewielkim stopniu przekraczała 1,13 zł. W związku z tym, trudno wyobrazić sobie, że przy takich cenach skupu i karach w wysokości 1,17 zł za kilogram mleka, gospodarstwa wytwarzające mleko na sprzedaż mogłyby się utrzymać. Istnieją ogromne obawy, że wiele spośród nich czeka upadłość.

Niestety, to nie pierwszy przypadek przekroczenia limitów mlecznych przez polskich rolników. Do identycznej sytuacji doszło w roku ubiegłym. Nie wiadomo jeszcze, jak wysoka będzie nałożona w związku z tym na Polskę kara. Informacja o tym, ile zapłacimy, ma pojawić się w najbliższym czasie. Szacuje się jednak, że będzie to ok. 200 milionów złotych.