Rząd chce zmniejszyć „lukę” w podatku VAT z 26 do 15%

rozliczanie podatku

megaflopp/bigstockphoto.com

Ministerstwo Finansów chce zmniejszyć lukę w podatku VAT, czyli różnicę między zakładanymi a realnymi wpływami budżetowymi z tego tytułu. W ciągu 3 lat miałaby ona spaść z 26 do 15%. Jak politycy chcą do tego doprowadzić?

Minister finansów Paweł Szałamacha zapowiedział, że jego resort chce podjąć zdecydowaną walkę z szarą strefę, zmniejszając lukę w podatku VAT z poziomu 26% do 15%. W ujęciu nominalnym miałoby to oznaczać niemal dwukrotne zmniejszenie „dziury”, która obecnie wynosi ok. 10 mld euro rocznie, a docelowo miałaby wynosić ok. 5,5 mld euro. Jak politycy zamierzają tego dokonać?

Szałamacha przyznał, że niezbędne są działania wielopłaszczyznowe. Ważne będą przedsięwzięcia instytucjonalne oraz perswazyjne, jednak nie obejdzie się też bez zmian w zakresie prawa. Minister podkreślił przy tym, że istotne będą nie tylko same nowelizacje, ale przede wszystkim, zwiększenie czujności przy ich egzekwowaniu. Resort finansów planuje powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby łączyć funkcje organów skarbowych oraz służby celnej. Byłaby ona wyposażona w najnowsze narzędzia informatyczne umożliwiające skuteczne przeprowadzanie kontroli podatkowych. Takie zmiany wydają się konieczne po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli uznała, że rozwiązania systemowe administracji skarbowej wciąż jeszcze są niewystarczające, by skutecznie zwalczać oszustwa podatkowe.

Choć prawdopodobnie będzie to najtrudniejszym elementem zmian, to MF chciałoby też wpłynąć na postawy przedsiębiorców. Politycy chcą uświadomić podatników, że nie warto unikać płacenia podatków. Mówiąc o planach wskazano, że istniały już akcje, które zachęcały do płacenia podatków, a jedną z nich jest – wciąż trwająca – loteria paragonowa, która skłania przedsiębiorców do wydawania paragonów, a klientów uczy zwracania uwagi na to, czy firmy rozliczają się z zysków.

Podczas konferencji, na której minister finansów zapowiadał plany zwalczania szarej strefy, opublikowano też raport dotyczący tej części polskiej gospodarki. Z danych zgromadzonych przez organy skarbowe wynika, że w 2014 r. szara strefa stanowiła w Polsce 12,4% PKB, co daje ok. 214 mld złotych. Gdyby udało się ją zupełnie zlikwidować, to budżet państwa każdego roku, z samych tylko wpływów z podatków CIT i VAT, wzbogacałby się o ok. 40,3 mld złotych.