Słaby wzrost polskiej produkcji rozczarowuje analityków

logo GUS

Chociaż od 12 miesięcy produkcja przemysłowa w naszym kraju każdego miesiąca notuje wzrosty w ujęciu rocznym, to jednak zgodnie z nowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu jej zwyżka była słaba i rozczarowała ekspertów. Analitycy spodziewali się, że towarów produkowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych będzie więcej nawet o 4%, przy czym przeciętne przewidywania zakładały zwyżkę o ok. 3,5%. Mimo to, rzeczywista produkcja urosła na przestrzeni roku tylko o 1,7%. Produkcja po eliminacji czynników sezonowych była wyższa w ujęciu rocznym o 2,1%, a w ujęciu miesięcznym o 0,4%. W porównaniu do maja rzeczywista produkcja w czerwcu była za to niższa o 0,1%.

Produkcja zwiększyła się w 20 z 34 działów przemysłu. Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie, to największy wzrost produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w produkcji mebli. Wytworzono ich więcej o 10,2%. Zadowalający był też wynik w przedsiębiorstwach produkujących metal – jego wytworzona ilość była wyższa o 9,1% niż przed rokiem. Niezły był również wynik w kategorii wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – zwyżka wynosiła tu 8,5%. O 6,7% zwiększyła się produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a o 4,4% wzrosła produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, jak również wyrobów z metali.

Mimo niezłych wyników tylu branż, odnotowano także spadki w ujęciu rocznym i dotyczyły one łącznie 14 kategorii produkcji. Największy był spadek wydobycia węgla brunatnego i kamiennego. Obniżył się on o 13,5% wobec czerwca 2013 r. Ponadto, mniejsza była ilość wytworzonego koksu i produktów rafinacji ropy – tutaj spadek wynosił 6,9%. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych skurczyła się o 6,7%, a produkcja w kategorii „pozostały sprzęt transportowy” zmalała o 5,6%. O 3,1% mniejsza była także produkcja zarówno w dziale wyrobów farmaceutycznych, jak i wyrobów elektrycznych.

Co prawda, dane dotyczące produkcji przemysłowej zawiodły analityków, to jednak zadowalający był odczyt na temat produkcji budowlano-montażowej. Odnotowała ona wzrost na poziomie 0,8% r/r i o 16,9% w ujęciu miesięcznym. Bez czynników sezonowych, było to odpowiednio 8,7% oraz 2,7%. W dziale robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwyżka wynosiła 24,7%, a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne było to 14,2%. Spadek o 12,1% zanotowały jednak firmy wznoszące budynki.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)