Szykują się wielkie inwestycje w sieć gazociągów w Polsce

gazociąg

Matthew Thorn, flickr

Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju ulegnie poprawie. Taką nadzieję daje nam nowa ustawa terminalowa, którą podpisał niedawno Senat. Zgodnie z jej zapisami, w Polsce powstać ma dodatkowo 3,5 tysiąca kilometrów gazociągów. Nowe gazociągi mają znajdować się głównie na południu kraju, w jego wschodniej oraz południowo-wschodniej części. Dodatkowo, zbudowane maja zostać 3 połączenia gazowe z krajami sąsiadującymi z Polską, a także magazyny gazu. Polska będzie połączona rurociągami z Czechami, Słowacją i Litwą. Politycy zakładają, że taka decyzja pociągnie za sobą liczne inwestycje i pozwoli na dynamiczniejszy rozwój całej branży. Eksperci wierzą, że przełoży się to na poprawę sytuacji na rynku energetycznym w kraju, ale też pozwoli nam śmiało należeć do międzynarodowego systemy gazociągów.

Podpisana przez Senat ustawa nie tylko zakłada powstanie nowych gazociągów, ale również umożliwia wykorzystanie uproszczonych procedur administracyjnych przy inwestycjach prowadzonych w jej zakresie. Oznacza to, że wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w celu rozbudowania i zoptymalizowania systemu gazociągów w Polsce będą łatwiejsze do przeprowadzenia. Powstaną zatem zdecydowanie szybciej, niż gdyby wszystkie inwestycje były dokonywane w standardowym trybie. Dodatkowo, Senat przyjął ostatnio ustawę o zapasach paliwa, która zakłada, że jego rezerwy będą równowartością 90-dniowego, średniego dziennego przywozu ropy naftowej i jej produktów. Ewentualnie, mają być równowartością 61-dniowego średniego zużycia.

System gazociągów ma jednak nie tylko usprawniać transport surowca w celu poprawienia komfortu polskich firm i indywidualnych odbiorców. Ma on także być opcja rozwoju gospodarczego, ponieważ ewentualne nadwyżki gazu mogłyby być eksportowane i sprzedawane zagranicę. Celem jest również odblokowanie potencjału, jaki drzemie w spółkach należących do Skarbu Państwa, które mogłyby sprawnie się rozwijać, gdyby tylko dać im większe możliwości działania. Szacuje się, że projekty, jakie mają one w swoim portfelu warte są nawet 18 miliardów złotych licząc do roku 2020. Jedna z ustaw terminalowych już obowiązuje i to na jej podstawie powstają gazociągi ciągnące się przez tereny zachodniej oraz północnej części kraju. Ich łączna długość to ok. 940 km.

The following two tabs change content below.

Franciszek Bordowski

Ostatnie wpisy Franciszek Bordowski (zobacz wszystkie)