Szykują się wielkie inwestycje w sieć gazociągów w Polsce

gazociąg

Matthew Thorn, flickr

Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju ulegnie poprawie. Taką nadzieję daje nam nowa ustawa terminalowa, którą podpisał niedawno Senat. Zgodnie z jej zapisami, w Polsce powstać ma dodatkowo 3,5 tysiąca kilometrów gazociągów. Nowe gazociągi mają znajdować się głównie na południu kraju, w jego wschodniej oraz południowo-wschodniej części. Dodatkowo, zbudowane maja zostać 3 połączenia gazowe z krajami sąsiadującymi z Polską, a także magazyny gazu. Polska będzie połączona rurociągami z Czechami, Słowacją i Litwą. Politycy zakładają, że taka decyzja pociągnie za sobą liczne inwestycje i pozwoli na dynamiczniejszy rozwój całej branży. Eksperci wierzą, że przełoży się to na poprawę sytuacji na rynku energetycznym w kraju, ale też pozwoli nam śmiało należeć do międzynarodowego systemy gazociągów.

Podpisana przez Senat ustawa nie tylko zakłada powstanie nowych gazociągów, ale również umożliwia wykorzystanie uproszczonych procedur administracyjnych przy inwestycjach prowadzonych w jej zakresie. Oznacza to, że wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w celu rozbudowania i zoptymalizowania systemu gazociągów w Polsce będą łatwiejsze do przeprowadzenia. Powstaną zatem zdecydowanie szybciej, niż gdyby wszystkie inwestycje były dokonywane w standardowym trybie. Dodatkowo, Senat przyjął ostatnio ustawę o zapasach paliwa, która zakłada, że jego rezerwy będą równowartością 90-dniowego, średniego dziennego przywozu ropy naftowej i jej produktów. Ewentualnie, mają być równowartością 61-dniowego średniego zużycia.

System gazociągów ma jednak nie tylko usprawniać transport surowca w celu poprawienia komfortu polskich firm i indywidualnych odbiorców. Ma on także być opcja rozwoju gospodarczego, ponieważ ewentualne nadwyżki gazu mogłyby być eksportowane i sprzedawane zagranicę. Celem jest również odblokowanie potencjału, jaki drzemie w spółkach należących do Skarbu Państwa, które mogłyby sprawnie się rozwijać, gdyby tylko dać im większe możliwości działania. Szacuje się, że projekty, jakie mają one w swoim portfelu warte są nawet 18 miliardów złotych licząc do roku 2020. Jedna z ustaw terminalowych już obowiązuje i to na jej podstawie powstają gazociągi ciągnące się przez tereny zachodniej oraz północnej części kraju. Ich łączna długość to ok. 940 km.