UE razem przeciw szarej strefie

flaga Unii Europejskiej

Unia Europejska chce wreszcie doprowadzić do likwidacji szarej strefy. Choć będzie to proces trudny i długotrwały, to jednak istnieje nadzieja na to, że zaangażowanie wszystkich krajów członkowskich przyniesie rezultaty. Niemniej jednak, na rzeczywiste efekty będzie trzeba poczekać. A póki co, rozmiary szarej strefy mogą naprawdę niepokoić. Według badania przeprowadzonego przez Eurobarometr, aż 11% Europejczyków twierdzi, że zetknęło się z tym problemem. 4% respondentów uznało natomiast, że otrzymali propozycję nielegalnego zatrudnienia.

Na istnieniu szarej strefy tracą głównie rządy poszczególnych krajów, ponieważ do ich budżetów wpływa mniej środków niż powinno. Pracodawcy nie płacąc składek za zatrudnienie pracowników powodują straty w budżetach państw sięgające dziesiątek milionów euro. Ponadto, nielegalna praca sprawia, że ludzie pracują bez zabezpieczenia w postaci gwarantowanej pensji minimalnej, ubezpieczenia zdrowotnego, odciąganych składek emerytalnych. Sprawa jest jednak tyle skomplikowana, że chociaż praca „na czarno” nie zapewnia pracownikom tylu przywilejów, co zatrudnienie na umowę, to jednak daje im szansę na wyższe zarobki. W czasach, kiedy sytuacja finansowa tak wielu mieszkańców Europy jest kiepska, ludzie nie mają zbyt dużych wymagań i chętnie decydują się na nielegalne zatrudnienie, jeśli pozwala im ono na uzyskiwanie satysfakcjonującego wynagrodzenia.

Politycy przyznają, że próba zwalczenia szarej strefy to działania długofalowe, wymagające od poszczególnych państw wprowadzenia licznych zmian. Należy bowiem pamiętać, że dopóki koszty legalnego zatrudnienia zostaną utrzymane na obecnych, w większości krajów bardzo wysokich poziomach, to nie ma szansy na to, by przedsiębiorcy samowolnie zrezygnowali z zatrudniania „na czarno”. Rządy wszystkich krajów członkowskich muszą zatem wypracować taki model prawa, który będzie dogodniejszy dla firm. Dopiero wtedy można liczyć na to, że uda się zachęcić pracodawców do postępowania zgodnego z prawem.

Podstawową koncepcją, jaką przedstawił dotychczas komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor jest stworzenie specjalnej platformy, która pozwalałaby na podjęcie ścisłej współpracy wszystkich krajów członkowskich w celu zwalczania problemu nielegalnego zatrudnienia.