Wg CBOS 68% Polaków nie chce euro

euro

Images Money, flickr

Najnowsze badanie dotyczące przyłączenia Polski do strefy euro, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej, wskazuje na spadający odsetek zwolenników zastąpienia złotego przez tę walutę. Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-15 października 2014 r. na 919-osobowej reprezentatywnej grupie losowej dorosłych obywateli polskich.

W stosunku do poprzedniego sondażu przeprowadzonego w lutym 2013 r. liczba przeciwników wprowadzenia ero do Polski wzrosła o 7 punktów procentowych, do 67 procent, a zwolenników zmniejszyła się o 5 pkt., do zaledwie 24 procent. Zważywszy na to, iż jeszcze w na początku tego stulecia zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty było aż 64 procent, obecny spadek jest kolosalny i świadczy o malejącym zaufaniu polskiego społeczeństwa do korzyści ze wspólnego rynku walutowego. Szczegóły sondażu pokazują, że wśród przeciwników euro najwięcej respondentów (64 proc.) obawia się wzrostu cen, 42 proc. wskazuje na niekorzystny kurs wymiany, a 27 proc. podnosi utratę przez Polskę możliwości decydowania o własnej polityce pieniężnej.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyraźny wzrost zaufania do euro odnotowano w Polsce jeszcze tylko w momencie przystąpienia do tej strefy walutowej Słowacji, gdzie chęć wprowadzenia euro u nas wykazywało 53 procent Polaków, ale z każdym kolejnym rokiem odsetek ten się kurczył. Największy wzrost niechęci nastąpił po ujawnieniu krytycznej sytuacji gospodarczej Grecji, która od początku była w strefie euro. Przykład tego kraju uświadomił naszym obywatelom, że wspólna waluta nie chroni wystarczająco gospodarki przed skutkami złego zarządzania i pojawiających się cyklicznie globalnych kryzysów gospodarczych.

Mimo spadającego poparcia dla wspólnej waluty, Polacy w dalszym ciągu w przeważającej mierze opowiadają się za naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Stosunek zwolenników do przeciwników to 84 procent za i 11 procent przeciwko naszemu stowarzyszeniu z UE.

The following two tabs change content below.