Wyższe mandaty dla łamiących przepisy drogowe

policja

antenne, flickr

Kierowcy powinni przygotować się na znaczne zaostrzenie kar za niektóre wykroczenia drogowe. W najbliższym czasie rozpatrywane będą dwa pakiety, pierwszy Prezesa Rady Ministrów, a drugi przygotowany przez grupę posłów PO.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pochyli się nad projektem rządowym zaostrzającym wysokość mandatów za łamanie niektórych przepisów w ruchu drogowym. W projekcie tym przewiduje się wzrost mandatu z 500 do 800 zł za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla inwalidy (na tzw. kopercie), a osoby posługujące się nie swoimi kartami parkingowymi przydzielanymi niepełnosprawnym zostaną ukarane mandatem w wysokości 300 zł.

Będą też obniżki. Łagodniej mają zostać potraktowani piesi poruszający się poza terenem zabudowanych bez obowiązkowych odblasków. Obecnie mogą zostać ukarani mandatem 500 złotowym, a w projekcie rządowym kwota ta nie będzie określona szczegółowo, ale zostanie ustalona jej górna granica – max.100 zł. Zmiany dotyczyć też będą rowerzystów poruszających się po drogach w stanie nietrzeźwości. Dotąd dużym problemem dla wymiaru sprawiedliwości była konieczność przeprowadzania dziesiątek postępowań i rozpraw sądowych, a następnie umieszczanie skazanych rowerzystów w przepełnionych zakładach karnych. W nowym projekcie ustalony zostanie taryfikator uzależniający wysokość kary od ilość promili. Od 0,2 do 0,5 promila będzie obowiązywał mandat od 300 d0 500 zł, a powyżej 0,5 promila nietrzeźwy otrzyma obligatoryjnie mandat 500 złotowy.

Posłowie przygotowali również swój pakiet zmian w przepisach o karaniu użytkowników drogowych. Oto kilka z nich: zakaz używania przenośnych fotoradarów przez straż miejską, uzależnienie wysokości mandatów od średniej pensji krajowej, zróżnicowanie ich wielkości od miejsca popełnienia wykroczenia, gdzie najsurowiej karane będzie łamanie przepisów na terenie zabudowanym, nawet dwukrotnie więcej niż w terenie niezabudowanym. Kara za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h może wynieść nawet 1520 zł, a to samo wykroczenie poza terenem zabudowanym będzie kierowcę kosztować 760 zł.

Obawiać powinni się też recydywiści, którzy będą karani dodatkowo, nawet 4,5-krotnie więcej.