Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Geomatyka 2010 – konferencje i warsztaty

W dniach 1-2 lipca koniecznie trzeba być w Gdańsku na niezwykłym wydarzeniu naukowym – konferencji naukowo-technicznej Geomatyka 2010!

Organizatorem imprezy jest Zakład Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zaś patronat honorowy imprezy objęli Rektor Politechniki Gdańskiej, Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Polska Geodezja Komercyjna BIEG 2012.

Tematyka referatów przedstawionych na konferencji skupi się wokół takich zagadnień jak fotogrametria i teledetekcja, a w ramach tej tematyki omówiona zostanie problematyka skaningu laserowego oraz aparatów bezzałogowych z kamerami niemetrycznymi. Kolejne wątki, które będą poruszane na konferencji to geodezja inżynieryjna (w tym zakresie przedstawiona zostanie tematyka diagnostyki obiektów), geodezja satelitarna, geomatyka w zakresie ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna i katastru, nawigacja i hydrografia oraz sieci geodezyjne, w tym także ASG – EUPOS.

Celem, jaki przyświeca organizatorom konferencji Geomatyka 2010, jest wymiana doświadczeń i osiągnięć jednostek naukowych na tym polu.
W ramach konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja pracowników dydaktycznych, a także pracowników branży inżynieryjnych w zakresie geodezji, architektury, budownictwa, inżynierii transportu, planowania przestrzennego.

Ponadto zostanie omówiona tematyka administracji samorządowej, jeśli chodzi o standardy i kierunki działania w nauczaniu geodezji i kartografii.