Innowacja – słowo klucz na drodze po dotacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to duża szansa dla polskich przedsiębiorstw na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na wdrożenie innowacyjnych inwestycji.

Stawianie na innowacyjne rozwiązania to pomysł na rozwój gospodarczy w całej Unii Europejskiej. W przypadku polskich przedsiębiorstw poziom innowacyjności jest zdecydowanie za niski w stosunku do innych krajów unijnych, co ma swój oddźwięk w wolniejszym wzroście gospodarczym.

Program Innowacyjna Gospodarka powstał jako element wsparcia rozwoju gospodarczego poprzez dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań. Projekty finansowane w tym programie określane są jako twarde, a ich celem jest wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie kraju, albo nawet świata. Środki finansowe w tym programie przeznaczono dla MSP. Ma ona mniejsze szanse wprowadzenia innowacyjnych inwestycji niż duże koncerny posiadające odpowiednie fundusze na samo tylko wdrażanie nowych pomysłów.

W ramach programu stworzono specjalne działania przeznaczone tylko i wyłącznie dla MSP z wyższymi progami wsparcia niż dla dużych przedsiębiorstw. Działania te dotyczą między innymi pomocy udzielanej na prace badawcze i rozwojowe, wdrożenie wyników prac badawczych, stymulowanie działalności B+R, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Ponadto dofinansowanie mogą uzyskać nowopowstałe inwestycje, które charakteryzuje wysoki potencjał, a także te, które będą miały duże znaczenie gospodarcze.

Warto także zwrócić uwagę na działania priorytetu 8, gdzie dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z gospodarką elektroniczną i wdrożenia w zakresie elektronicznego biznesu typu B2B.