Zadania działu HR w trakcie pandemii

Pandemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla biznesu, nie tylko ze względu na kompletną zmianę realiów rynkowych, ale też bardzo dużą modyfikację organizacji pracy. W wielu firmach część pracowników przeszła na zdalny tryb pracy. Stało się to z dnia na dzień i postawiło kadrę zarządzającą przed nowymi, dotychczas nieznanymi wyzwaniami.

Zmiany wywołane obostrzeniami postawiły palące zadania przed działami human resources, bo w końcu to do nich należy zadbanie o to, by przygotować personel do wykonywania zadań w nowym trybie.

Naprawić na górze

Nowa sytuacja pokazała, że wielu menedżerów nie jest przygotowanych do tego, by zarządzać rozproszonym zespołem. Przejawia się tu zarówno w nieznajomość narzędzi (np. komunikatorów, bezpiecznych rozwiązań chmurowych), jak i metod. Zarządzanie zespołem na żywo często opiera się na działaniach intuicyjnych i wykorzystywaniu starych, sprawdzonych sposobów. Kompletne odmienienie środowiska pracy sprawiło, iż to zaplecze doświadczenia straciło na znaczeniu. Kadra potrzebuje przeszkolenia.

To jest właśnie jedno z zadań działu HR – zebranie i wyselekcjonowanie narzędzi oraz metod umożliwiających efektywną pracę firmy w warunkach pandemicznych obostrzeń. Następnie potrzebne jest wdrożenie tego pakietu, czyli przeszkolenie menedżerów tak, aby potrafili stosować nowy model zarządzania.

Nie można tu też pominąć aspektu psychologicznego. Nowa, odmieniona sytuacja to duża dawka stresu. Jeśli menedżer ma poczucie, że sprawy wymykają mu się spod kontroli, może podejmować nietrafione decyzje i negatywnie działać na cały zespół. Dlatego specjaliści HR powinni dostarczyć wsparcia także o tym charakterze.

Naprawić na dole

Szeregowi pracownicy również zostali wytrąceni z normalnego rytmu pracy. W firmach dokonano wielu zmian organizacyjnych, wymuszonych przez obostrzenia, w tym część zatrudnionych przestawiono na tryb pracy zdalnej. Sytuacja takiego pracownika jest trudna i może wymagać dodatkowego nadzoru, a nawet mentoringu. Tym bardziej, jeśli jego menedżer również nie zdołała na bieżąco w pełni dostosować się do zmian.

Po stronie działu HR leży obowiązek dostarczenia wsparcia o charakterze psychologicznym. Wielu pracowników boi się utraty pracy, czują niepewność wobec perspektywy redukowania etatów, cięcia wypłat, czy po prostu nie odnajdują się w nowym trybie pracy. Podstawowe działanie to rozmowy, ankiety i wywiady, mające na celu ustalenie ogólnego stanu organizacji. W ten sposób można też zidentyfikować bazowe, masowe problemy, wymagające naprawienia.

Część pracowników będzie wymagała indywidualnego podejścia, ze względu na to, iż ich sytuacja jest specyficzna. Z kolei u wszystkich istotne będzie upewnienie się, że otrzymali adekwatne narzędzia pracy zdalnej oraz że zostali przeszkoleni do ich używania. Jeżeli stwierdzi się niedociągnięcia na tym obszarze, należy natychmiast to skorygować, samodzielnie lub poprzez zaangażowanie menedżera.

Kryzys wizytówką HR

Trudne czasy to najlepszy sprawdzian dla działu HR. Aktywności podjęte w okresie pandemii będą rzutowały na późniejszy odbiór firmy przez pracowników. Poczucie, że przedsiębiorstwo ich wspiera i dba o ich bezpieczeństwo jest kluczową wartością, o którą specjaliści human resources muszą zadbać w okresie pandemii.