Niższe prognozy wzrostu na świecie – przez Brexit?

Unia Europejska

tristam sparks, flickr

Międzynarodowi eksperci nie mają wątpliwości, co do tego, że Brexit odbije się na kondycji całej globalnej gospodarki. MFW zdecydował się już nawet na obniżenie dotychczasowych prognoz względem światowego PKB.

O tym, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przełoży się na niższy wzrost gospodarczy innych krajów członkowskich, wiedzieli praktycznie wszyscy. Było to oczywiste, choćby dlatego, że to właśnie Zjednoczone Królestwo było jednym z głównych płatników UE i do wspólnego budżetu wpłacało miliony euro, stanowiące kilkanaście procent puli. Światowi eksperci ostrzegają jednak, że Brexit będzie miał negatywny wpływ na całą globalną gospodarkę.

Nic więc dziwnego, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy gospodarcze nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale i dla całego świata. W przypadku Wysp Brytyjskich przewidywania odnośnie przyszłorocznego wzrostu PKB obniżono z 2,2% do 1,3%, natomiast oczekiwania wobec wzrostu globalnej gospodarki zmniejszono z 3,2% do 3,1%. W roku bieżącym brytyjskie PKB ma wzrosnąć o 1,7%, choć wcześniej zakładano, że będzie to 1,9%. Podkreślono przy tym, że obcięcie prognoz dla świata ma ścisły związek z Brexitem i konsekwencjami, jakie przyniesie on innym państwom. Chodzi tu nie tylko o same wyniki makroekonomiczne, ale też o ogólną niepewność.

Dodano również, że przed referendum na temat wyjścia UK z unii obserwowano korzystne zmiany zarówno w Europie, jak i w Azji. Szybciej od założeń rosła gospodarka w Eurolandzie i w Japonii, a do tego poprawiała się sytuacja na rynku surowcowym. Jak nietrudno się domyślić, największe straty gospodarcze przewidywane są dla krajów będących filarami UE, czyli np. dla Niemiec czy Włoch. Jednocześnie, w miarę spokojnie rezygnację Brytyjczyków z Unii przyjmują kraje leżące w Europie Środowej i Wschodniej.

Jeśli chodzi o poszczególne prognozy, to dla Polski na przyszły rok przewiduje się wzrost o 3,7%. Gorzej jest w Niemczech, gdzie obniżono prognozę na 2017r. o 0,4% do poziomu 1,2%. Grupowe przewidywania dla wszystkich europejskich gospodarek rozwiniętych zakładają, że PKB krajów środkowej i wschodniej części kontynentu wzrośnie o 3,5% w tym roku oraz o 3,2% w roku następnym. Dla wszystkich światowych rynków wschodzących prognozy utrzymano na wcześniejszym poziomie. Zakładają one wzrost o 4,1% w tym roku i o 4,6% w roku kolejnym.