Wzrosła sprzedaż detaliczna w Polsce – wg GUS

logo GUS

W ubiegłym tygodniu GUS podał ważne dane z polskiej gospodarki. Wynika z nich, że w kwietniu wzrosła sprzedaż detaliczna. W poprzednim miesiącu kupiliśmy o 5,5% więcej produktów i usług niż w minionym roku. Co nabywaliśmy najchętniej?

Najświeższe dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat sprzedaży detalicznej wskazały, że w kwietniu tego roku nabyliśmy aż o 5,5% więcej towarów i usług niż w analogicznym okresie roku 2015. Miesiąc wcześniej zwyżka wyniosła 3,0% w ujęciu rocznym. GUS podał też dane w cenach bieżących – wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu do kwietnia 2015r. wyniósł 3,2%. To odczyt nieco słabszy od prognoz, ponieważ eksperci spodziewali się wzrostu o 3,4% r/r.

A na co wydajemy najwięcej? W cenach stałych najmocniej wzrosła ilość sprzedawanej odzieży i obuwia. Zwyżka wyniosła 22,6% r/r. Poza tym kupowaliśmy dużo więcej samochodów i motocykli. W tej kategorii wzrost wyniósł 19,1%. O 15,2% wzrosła sprzedaż mebli i sprzętu RTV. W cenach bieżących najmocniejszy wzrost także widoczny był w zakresie odzieży i obuwia, jednak wynosił 18,0% r/r. W branży motoryzacyjnej ceny w tym ujęciu wzrosły o 17,1%, a w meblarstwie i sprzedaży RTV była to zwyżka o 14,7%.

Nie obyło się jednak bez spadków. Mniej kupowaliśmy m.in. paliw. Ich sprzedaż w porównaniu do poprzedniego roku zmalała o 5,1%, co w cenach bieżących daje zniżkę o 14,0%. Wyraźnie, bo o 10,3% w cenach stałych i o 11,2% w cenach bieżących zmniejszyła się sprzedaż produktów i usług kwalifikowanych do kategorii „pozostałe”. Wyraźny wzrost sprzedaży można powiązać z innymi korzystnymi danymi, które w ostatnim czasie publikował GUS.

Z publikacji najważniejszej polskiej jednostki zajmującej się statystyką wynika, że produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 6,0%, a zwyżka widoczna był w 26 spośród 34 jej działów. Wcześniej poznaliśmy również bardzo dobre dane na temat średnich wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętna płaca wynosiła 4313,57 zł, a zatrudnionych było 5 mln 729,7 tys. osób.

To właśnie dane z rynku pracy mają szczególne znaczenie, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży detalicznej, ponieważ stabilna sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych jest głównym czynnikiem przekładającym się na częstsze i większe zakupy. Od niedawna, poza danymi o płacach i zatrudnieniu, duże znaczenie dla sprzedaży ma fakt rozpoczęcia wypłat środków z programu 500+.