2015 to najsilniejszy wzrost gospodarczy w Polsce od 4 lat: podaje GUS

wzrost

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazały, że wzrost polskiego PKB wyniósł w ubiegłym roku 3,6% r/r, co oznacza, że nasza gospodarka przyspieszyła bardziej, niż spodziewali się tego ekonomiści. To najlepszy wynik od 4 lat.

GUS opublikował dane podsumowujące tempo rozwoju polskiej gospodarki w minionym, 2015 roku. Okazało się, że wynik był lepszy od oczekiwań. Ekonomiści zakładali, że rodzima gospodarka zwiększy się na przestrzeni całego poprzedniego roku o 3,5%, a dane przedstawione przez GUS wskazały, że wzrost PKB wyniósł 3,6% w porównaniu do roku 2014. Tak dobry wynik udało się ostatnio zanotować 4 lata temu. W 2014 r. gospodarka rozwijała się w tempie 3,3% r/r.

W odpowiedzi na publikacje GUS-u, Ministerstwo Finansów przyznało, że wzrost na poziomie 3,6% jest możliwy i zapowiadały go m.in. bardzo dobre wyniki częściowe za IV kwartał ubiegłego roku. Według szacunków resortu, PKB w okresie październik-grudzień 2015 zwiększyło się o 3,8% r/r. Analitycy dodali również, że lepsza od prognoz dynamika PKB to głównie efekt zadowalającego popytu krajowego. To natomiast było efektem rosnącej konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Pozytywnie oceniono także popyt inwestycyjny. Niestety, realne tempo wzrostu inwestycji było nieznacznie mniejsze od tego obserwowanego w 2014r.

Ze szczegółowych danych GUS-u wynika, że do wyższego od przewidywań wzrostu gospodarczego przyczynił się sektor przemysłowy, w którym wartość dodana brutto wzrosła o 5,4% r/r. W budownictwie zwyżka wyniosła 4,4%/ W handlu i naprawach było to 3,1%, natomiast w sektorze transportowym i w gospodarce magazynowej wartość dodana brutto była o 0,7% wyższa niż rok wcześniej.

Poza tym poinformowano, że realna dynamika popytu krajowego wyniosła 3,4%, a to oznacza, że była o 4,9% niższa od tej obserwowanej rok wcześniej. Lepsze były dane na temat handlu zagranicznego, który zwiększył dynamikę PKB o 0,3%. Rok wcześniej obniżył ją o 1,5%. Jeśli chodzi o wzrost konsumpcji krajowej, to wyniósł on 3,1% r/r i był identyczny, jak rok wcześniej. Inwestycje wzrosły o 6,1%, czyli o 3,7 punktu procentowego mniej niż w roku 2014. Resort twierdzi, że tak dobre wyniki gospodarcze będą dobrym wstępem do nowego roku. Tym bardziej, że odczytom na temat PKB towarzyszą dobre dane z NBP dotyczące rekordowo niskiej nierównowagi bilansu obrotów bieżących.