MF zapowiada wzrost i przyspieszenie PKB (za sprawą 500+ )

wzrost

Program 500+ jest dużym wydatkiem dla budżetu państwa, jednak wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi ma przyspieszyć wzrost polskiego PKB. Resort finansów przekonuje, że lepsza sytuacja materialna rodzin poprawi stan gospodarki.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował niedawno dane, które potwierdziły wcześniejsze przewidywania resortu finansów i były zbieżne ze wstępnym odczytem Głównego Urzędu Statystycznego . W II kwartale bieżącego roku rodzima gospodarka rozwijała się w tempie 3,1% w ujęciu rocznym, jednocześnie notując zwyżkę na poziomie 0,9% w porównaniu do wcześniejszego kwartału. Dane kwartalne udowodniły, że wcześniejszy spadek o 0,1% był sytuacją incydentalną.

Wzrost PKB o 3,1% okazał się nieco słabszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zwyżki o 3,3% w ujęciu rocznym, jednak należy podkreślić, że jest to wynik taki sam, jaki odnotowały Niemcy, a przy okazji jeden z 5 najlepszych odczytów w całej Unii Europejskiej. Polska wypada również dużo lepiej od średniej unijnej, ponieważ w całej Wspólnocie gospodarka rozwijała się w tempie 1,8% r/r. Chociaż brakuje jeszcze szczegółowych danych, to polskie Ministerstwo Finansów przewiduje już, jaka była struktura wzrostu naszej gospodarki. Politycy spodziewają się niskiej dynamiki inwestycji oraz wyraźnego wzrosty konsumpcji prywatnej.

Spadek inwestycji, zdaniem ekspertów, ma być związany z kończącymi się funduszami unijnymi pochodzącymi z puli należącej do poprzedniej perspektywy. Natomiast na utrzymującą się, dużą rolę konsumpcji prywatnej wskazywać ma, między innymi, stale poprawiająca się sytuacja na rynku pracy oraz uruchomiony przed ponad 4 miesiącami program dopłat dla rodzin z dziećmi 500+. Poprawia on sytuację materialną rodzin, przekładając się na zwiększenie kwot wydawanych na różnego rodzaju zakupy. MF zakłada, że w II kwartale 2016 r. przyniesie to jeszcze wyższy wzrost konsumpcji, zwiększając też tempo ogólnego rozwoju gospodarczego kraju.

Politycy podkreślają, że tworząc projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, wezmą pod uwagę spodziewany, jeszcze mocniejszy wzrost konsumpcji. Mimo to warto pamiętać, że wielu ekonomistów już podczas wprowadzania programu 500+ podkreślało, iż największe korzyści z dopłat dzieci uzyskają wtedy, gdy ich opiekunowie przynajmniej część kwoty będą regularnie odkładali na przyszłość potomka.