Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to parametr wyliczany przez bank i przypisany do potencjalnego kredytobiorcy. Informuje on o tym, jaką maksymalną kwotę miesięcznie jest w stanie spłacać dana osoba. Zdolność kredytowa jest wyliczana przez analityka, na podstawie własnej metodyki banku.

Do czego służy zdolność kredytowa?

Gdy decydujesz się zaciągnąć kredyt, także na mieszkanie, bank musi oszacować twoją finansową wiarygodność. Właśnie taki szacunek określa się mianem zdolności kredytowej. Od niego zależy, jaką maksymalną kwotę kredytu będzie skłonny przyznać ci bank.

Niezależnie od tego szacunku, warto zrobić też własny, bardziej praktyczny – i uwzględnić w nim chociażby wydatki wynikające z naszego stylu życia czy możliwość odkładania jakiejś kwoty “na czarną godzinę”. Jak to zrobić? Pomocny może tu być kalkulator zdolności kredytowej.

Co decyduje o zdolności kredytowej?

Wracając do tematu zdolności kredytowej – łatwiej będzie zrozumieć, czym ona jest, po rozebraniu jej na części. Analityk dokonując oceny klienta bierze pod uwagę szereg czynników, w tym wysokość i stabilność dochodu oraz inne cechy. Analizę dzieli się na ilościową (dochód, wydatki, inne zobowiązania) oraz jakościową (inne parametry, takie jak np. stan cywilny czy historia kredytowa).

W przypadku dochodu bardzo ważna jest jego wysokość, jednak nie ta pierwotna, czyli wynikająca z kwoty, jaka wpływa na konto z tytułu wynagrodzenia, ale realna, pomniejszona o comiesięczne koszty. Nazywa się to dochodem do dyspozycji. Co ciekawe, jego wielkość też nie jest czynnikiem decydującym. Równie ważna jest systematyczność jego uzyskiwania oraz źródła, z których pochodzi. Najstabilniejsze rozwiązanie, najbardziej też premiowane przez banki, to wynagrodzenie z tytułu bezterminowej umowy o pracę. Inne źródła dochodu, takie jak np. działalność gospodarcza, działalność rolnicza, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, nie przekreślają szansy na kredyt, jednak są mniej preferowane przez instytucje finansowe.

Jak już wspomniałam, dochód zostanie zestawiony z comiesięcznymi wydatkami gospodarstwa domowego oraz istniejącymi zobowiązaniami. Co do tych ostatnich, to warto pamiętać, że chodzi nie tylko o zaciągnięte kredyty, ale też limity dostępne na koncie, karty kredytowe, a nawet poręczenia.

Ocena cech jakościowych obejmuje takie czynniki jak:

  • wiek kredytobiorcy,
  • stan cywilny,
  • liczbę osób w gospodarstwie domowym,
  • wykształcenie,
  • wykonywany zawód.

Wymienione dotychczas dane są dostarczane bankowi przez samego zainteresowanego. Jednak również fundamentalne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej ma zestaw danych pozyskiwany przez analityka od zewnętrznego podmiotu. Mowa tu o Biurze Informacji Kredytowej. BIK na bieżąco tworzy kartotekę aktywności kredytowej klientów wszystkich banków. Są tam zapisane twoje już spłacone zobowiązania, jak i bieżąco, wraz z informacją, czy ze swoich zobowiązań wypełniałeś się terminowo. Dla analityka ma to ogromne znaczenie, ponieważ pokazuje, jakim kredytobiorcą jesteś w praktyce.

Dobra informacja jest taka, że swoją historię w BIK można poprawiać. Przede wszystkim dbając na bieżąco o jej pozytywny stan, czyli terminowo spłacając raty pożyczek, ale też od czasu do czasu biorąc coś na raty, aby pozostawiać w kartotece pozytywny ślad (brak jakiejkolwiek historii nie jest korzystny). Istotne jest również korygowanie błędnych wpisów w BIK. W tym celu należy samodzielnie sprawdzić swoją historię i ew. wystąpić do instytucji, które wprowadziły tam błędne lub nieaktualne dane, o ich korektę albo usunięcie.