MF wprowadza e-paragony

Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2018 roku zapowiada rewolucyjne zmiany w handlu. Będzie się to wiązało z wymianą tradycyjnych kas fiskalnych na tzw. kasy on-line, które będą generować e-paragony. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów nie oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do natychmiastowego wprowadzenia zmiany. Proces ten będzie wprowadzany stopniowo i potrwa kilka lat.

Wiceminister finansów podkreśla, że „Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania kas on-line w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Wymiana kas nastąpi stopniowo. Prace analityczne w tym zakresie nadal trwają.”.

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące podaje, że każde tego typu urządzenie będzie musiało sprawować funkcje: drukowania tradycyjnych papierowych paragonów, a także tworzenia e-paragonów. W praktyce oznacza to, że konsument dokonując transakcji zakupowej będzie musiał podać swój indywidualny kod nabywcy, który połączony będzie z jego adresem e-mail. Poprzez system dystrybucji kasa fiskalna on-line wyśle e-paragon na podaną skrzynkę elektroniczną. Możliwość przechowywania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej ma stanowić dużą zaletę dla kupujących, w szczególności jeśli chodzi o zakup towarów objętych długim okresem gwarancyjnym jak jest w przypadku sprzętów elektronicznych. E-paragony nie będą podlegały takiemu zniszczeniu, jak tradycyjne paragony, które po pewnym czasie stawały się zupełnie nieczytelne (z powodu blaknięcia farby na papierze paragonowym). E-paragony zapewnią gwarancję kupującym, że w razie potrzeby będzie można bez trudu oddać towar do naprawy gwarancyjnej bądź odsprzeda go wraz z dowodem zakupu.

Firma doradcza KPMG wyliczyła ostatnio, że wprowadzenie elektronicznych paragonów może mieć znaczny wpływ na coroczny budżet państwa. Z analiz finansowych tej firmy wynika, że wprowadzenie e-kas fiskalnych może przynieść do budżetu państwa co roku wpływy w wysokości nawet 2,8 miliarda złotych. Zdaniem autorów raportu, nowe urządzenie fiskalne to koszt rzędu 1800 złotych netto, plus comiesięczna opłata za transmisje danych w wysokości ok. 20 złotych. Jak się okazuje system kas fiskalnych on-line obowiązuje również w innych krajach. Z dostępnych danych wynika, że na Węgrzech wpływ z VAT w 2014 r. wzrósł dzięki temu o 8 proc., zaś w Słowenii odnotowano roczny skok o 4,6 proc.