Podwyżka płacy minimalnej zwiększy również ZUS dla nowych przedsiębiorców

monety złotówki

Konrad Gruza, flickr

Rząd chce, żeby od 1 stycznia 2017 r. minimalna płaca krajowa wynosiła 1920 zł brutto miesięcznie. Jeżeli zmiany zostaną zaakceptowane, podwyższeniu ulegną też składki ZUS płacone przez nowych przedsiębiorców. Ile wyniosą?

Do Rady Dialogu Społecznego trafił projekt, w którym rząd pod kierownictwem Beaty Szydło proponuje podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 1920 zł brutto, czyli 1403,66 zł netto miesięcznie. Taka stawka miałaby obowiązywać już od początku następnego roku. Skala podwyżki jest dość spora, bo w porównaniu do obecnej pensji minimalnej na poziomie 1850 zł, jest to wzrost o 3,8%.

Warto jednak podkreślić, że poza najniższymi dopuszczalnymi zarobkami, podwyższeniu ulec miałyby też składki ubezpieczeniowe wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez nowych przedsiębiorców. Chodzi tu o składki preferencyjne, które płacone są przez pierwsze lata od momentu założenia firmy. Ich podstawę wylicza się na bazie minimalnego wynagrodzenia. Dokładniej, bazą do naliczania składki jest 30% najniższej płacy. Oznaczałoby to, że opłaty w roku 2017 wynosiłyby 576zł. W ten sposób przedsiębiorca opłacałby składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Omijałaby go natomiast płatność na poczet Funduszu Pracy, ponieważ tej składki nie uwzględnia składka preferencyjna.

Sporządzono już wstępne obliczenia dotyczące przyszłorocznych składek dla przedsiębiorców. Wynika z nich, że za ubezpieczenie emerytalne będzie trzeba płacić 112,44 zł, a z rentowe – 46,08 zł. Jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie chorobowe, to miałoby to być 14,11 zł, a w przypadku składki wypadkowej to 10,37 zł. Łączna kwota wynosiłaby 183,00 zł, podczas gdy w tym roku jest to 176,33 zł. Nie są to jednak precyzyjne wyliczenia, ponieważ nie ma w nich zawartej opłaty za składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna wyliczana jest na podstawie przewidywanego średniego wynagrodzenia, które zostanie przedstawione dopiero pod koniec tego roku. Na podstawie poprzednich lat można jednak zakładać, że będzie to mniej niż 300 zł. W roku bieżącym składka za ubezpieczenie zdrowotne wynosi 288,95 zł. Projekt w obecnej formie musi jeszcze trafić do konsultacji, a ostateczną decyzję polityków w sprawie najniższej płacy krajowej poznamy dopiero w połowie lipca.