Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

189 mln zł z programu Cosme – dla polskich firm

monety złotówki

Konrad Gruza, flickr

Ministerstwo Rozwoju dokonuje wstępnych podsumowań programu Cosme, w ramach którego podnoszona miała być konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku roku pomoc o wartości 189 mln złotych otrzymało już 1308 firm.

Program dofinansowań unijnych Cosme to program ramowy, którego głównym zamierzeniem było podniesienie konkurencyjności podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Rozwoju dokonuje jego pierwszych podsumowań i okazuje się, że na razie można mówić o sporym sukcesie. Od początku tego roku pomoc finansowa dotarła do ponad 1300 firm i opiewała na łączną kwotę 189 mln złotych. Budżet programu dla całej Wspólnoty to 2,3 mld euro. O tym, że dobrze rozdysponowujemy otrzymane na te cele środki może świadczyć także fakt, że zajmujemy 5. miejsce w całej Unii pod względem wykorzystania otrzymanych środków.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że otrzymane z unii środki przeznaczane są na budowę kapitału w polskich przedsiębiorstwach, ponieważ to właśnie on pozwala widocznie podnosić ich konkurencyjność i innowacyjność. Dodaje również, że w ten sposób rodzime podmioty gospodarcze zyskują większe szanse, by wejść na rynki zagraniczne. Przy okazji pomagają w podniesieniu poziomu inwestycji w Polsce, który zdaniem ekspertów, powinien zostać wywindowany z 20% do 25% wartości PKB.

Politycy zaznaczają również, że zamierzają zadbać, by nowe dotacje zwrotne zostały wykorzystane lepiej od poprzednich, ponieważ we wcześniejszych latach Polacy w niewielkim stopniu korzystali z tzw. programów ramowych UE. Niewiele osób chciało podejmować ryzyko związane z późniejszym zwrotem otrzymanych środków, a zdaniem specjalistów, już niedługo UE będzie nam oferowała głównie pomoc zwrotną. Polscy politycy apelują więc, by nie bać się takich rozwiązań i nauczyć się z nich korzystać jak najszybciej, zanim staną się one podstawową opcją unijnego wsparcia.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania zarówno instrumenty zwrotne, czyli np. pożyczki czy kredyty, jak też dotacje bezzwrotne. W ramach samej polityki spójności mamy do rozdysponowania 82,5 mln euro. Wciąż jeszcze aktywny jest też program Horyzont 2020, który skupia się na badaniach i rozwoju oraz innowacyjności firm.