Ocieplenie klimatu wpłynie negatywnie na PKB wielu państw świata

ocieplenie klimatu a emisja co2

Ocieplenie klimatu martwi ekologów już od lat, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że jest ono utrapieniem także dla ekonomistów. Czy i jak rosnąca średnia temperatura może przyczynić się do pogorszenia sytuacji gospodarczej?

Ocieplenie klimatu to problem widoczny na całym świecie i mający fatalne sutki dla środowiska. Powoduje zanikanie niektórych gatunków fauny i flory, destruktywnie wpływa na krajobraz, przyczyniając się do topnienia lodowców, a do tego naraża światową gospodarkę na straty. Jak to możliwe, że na rosnącej średniej temperaturze, cierpi nawet gospodarka?

Jednym z największych problemów wynikających z globalnego ocieplenia i mających negatywny wpływ na światową gospodarkę jest skracanie czasu pracy przez niektóre nacje. Kłopot jest tym większy, że najczęściej dotyczy najbiedniejszych regionów globu. Mówiąc o nich, specjaliści wskazują m.in. na Chiny, Tajlandię czy Indonezję. ONZ wylicza, że wskutek zaniedbywania pracy, którego dopuszczają się ci ludzie, do 2030r. świat straci ponad 2 bln dolarów! Niemniej jednak, ocieplenie przekłada się także na spadek wydajności pracy i nawet w tych krajach, w których pracownicy nie zaniedbują obowiązków, widać jego negatywne efekty.

Eksperci pokusili się o oszacowanie, jak znaczne będą straty gospodarcze w krajach, w których zmiany pogodowe wynikające z ocieplenia klimatu są szczególnie odczuwalne. Okazało się, że np. w Chinach PKB skurczy się do 2030 r. o 1%, natomiast w Tajlandii, Malezji oraz na Filipinach aż o 6%! W tej części świata czas pracy skrócony zostaje systematycznie i zakłada się, że w ciągu najbliższych lat łącznie ograniczony zostanie nawet o 20%. Poza Azją, na upały utrudniające wykonywanie obowiązków zawodowych narzekają, oczywiście, także Afrykańczycy. Jeśli natomiast nie uda się zahamować ocieplenia klimatu, to do 2050r. może zostać skrócony łącznie o 40%.

Nadmierne upały są problematyczne – oczywiście – także w Afryce, ale także w Ameryce Południowej. Według ekspertów, gospodarka Meksyku w najbliższych latach może przez to skurczyć się o 4%. Jeszcze gorsze są prognozy dla Nigerii i Ghany, które już należą do najbiedniejszych państw, a w kolejnych latach ich PKB może skurczyć się aż o 7%. Według danych organizacji Health and Environment International Trust, zmiany klimatyczne niekorzystnie wpłyną na tempo rozwoju aż 43 krajów świata.