Zielona energia lepsza od atomu

elektrownie wiatrowe

faxepl/flickr.com

Jak wynika z badań firmy CBM „Indicator”, Polacy są w pełni świadomi problemów energetycznych w kraju. Mają w tej kwestii wykrystalizowane poglądy i okazuje się, że zdecydowanie wolą odnawialne źródła energii zamiast atomu.

Firma CBM „Indicator” przeprowadziła badania dotyczące stosunku Polaków do poszczególnych źródeł energii elektrycznej. Okazało się, że Polacy są dość wyraźnie zainteresowani tymi kwestiami i wbrew pozorom, nie wszyscy zaciekle bronią branży węglowej. Co więcej, aż 81% ankietowanych uznało, że należy rozwijać odnawialne źródła energii (OZE), takie jak wiatr, woda czy słońce. Ponadto 59% pytanych poparło inwestowanie w rozwój tzw. czystych technologii węglowych. Wciąż jednak 25% rodaków uważa, że potrzebna jest elektrownia jądrowa, która zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne, dając gwarancję dostaw prądu.

Polacy zostali dodatkowo zapytani o korzyści, jakie czerpie się ze stosowania odnawialnych źródeł energii. Największa grupa osób, bo aż 87% spośród wszystkich respondentów, wskazała na mniejsze zanieczyszczenia atmosferyczne. 78% odpowiadających uznało, że zaletą OZE jest możliwość wykorzystania powszechnie dostępnych, zupełnie naturalnych metod pozyskiwania prądu. 71% ankietowanych uznało, że istotne jest ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych.

Pytani o to, jaką elektrownię chcieliby mieć obok własnego domu, Polacy najchętniej wskazywali na elektrownię wiatrową. Chętnie postawiłoby ją sobie 72% obywateli naszego kraju. Zdecydowanie najmniej było osób, które świadomie zdecydowałyby się na elektrownię węglową – takiej odpowiedzi udzieliło tylko 11% pytanych. Jeszcze mniej, bo zaledwie 7% ankietowanych chciałoby mieć elektrownię atomową.

Z uwagi na ostatnie problemy z zapasami prądu, którego w czasie tegorocznych wakacji zaczęło wyraźnie brakować, Polacy wypowiedzieli się również na temat najlepszych sposobów zapobiegania brakom energii elektrycznej. 59% respondentów stwierdziło, że rząd powinien dążyć do ograniczenia ilości zużywanego prądu oraz do racjonalizacji jego zużycia. Większość wskazywała na wspomniane już źródła energii zakładając, że trzeba postarać się nie tyle o oszczędność, co o zwiększoną produkcję prądu. Uznano również, że niezbędna jest modernizacja sieci energetycznych.