Do 100 tys. zł na działalność pozarolniczą: w PROW

rolnictwo

Tomasz Lewicki (Flickr)

Rolnicy z Lubelszczyzny mogą być zadowoleni – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z nimi umowy o dofinansowania mogące sięgać nawet 100 tysięcy złotych. Kto i na co mógł otrzymać dopłaty?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała dalszych dofinansowań dla rolników. W pierwszej odsłonie programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” szczególnie skorzystali z nich mieszkańcy woj. lubelskiego. Ponad 1500 rolników tamtejszych podpisało z ARiMR umowy, na mocy których mieli otrzymać dofinansowania sięgające nawet 100 tysięcy złotych.

W założeniach PROW na lata 2014-2020 dopłaty także będą przyznawane na inwestycje pozarolnicze. Tym razem będzie to jednak odbywało się pod hasłem „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Zmienią się również kryteria przyznawania dopłat oraz sama forma pomocy. Do przedsięwzięć pozarolniczych można będzie zaliczyć m.in. usługi transportowe, turystyczne, a także usługi dla rolnictwa, np. związane z magazynowaniem czy przechowywaniem. Zakłada się, że niektórzy wykorzystają środki na usługi opiekuńcze.

O pomoc z ARiMR ubiegać mogą się wyłącznie osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ich małżonkowie albo inni domownicy. Dopłata będzie mogła wynosić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Kolejnym wymogiem jest posiadanie małego gospodarstwa o wartości ekonomicznej nie wyższej niż 15 tysięcy euro. Poza tym na otrzymującym dofinansowanie spoczywał będzie obowiązek stworzenia min. jednego miejsca pracy w ciągu roku. Akceptowane będzie również samozatrudnienie.

Bez względu na wysokość dofinansowania, jakie zostanie przyznane przez Agencję, pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach. Jak twierdzą specjaliści odpowiedzialni za prawidłowe rozgospodarowanie środków przeznaczonych na dofinansowania, rolnicy będą mogli wykorzystać je np. na zakup nowych urządzeń lub maszyn, ich instalację, na modernizację budynków albo ich budowę, a także na inwestycje w sprzęt komputerowy lub w oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.