UOKiK na TAK w sprawie polskiej elektrowni atomowej

elektrownia jądrowa

Michal Brcak (Flickr)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Stwierdzono przy tym, że współpraca 4 krajowych gigantów działających na rynku energetycznym nie zagrozi konkurencyjności.

Zgoda UOKiK ma tak duże znaczenie, ponieważ wcześniej pojawiały się obawy, że konkurencja może zostać ograniczona, jeżeli do mającej wybudować elektrownię spółki celowej PGE EJ1 przystąpią Polska Grupa Energetyczna, Tauron, KGHM Polska Miedź i Enea. Po ogłoszeniu decyzji UOKiK minister gospodarki Janusz Piechociński przyznał, że możliwość przejścia do kolejnego etapu programu polityki jądrowej jest bardzo dobrą informacją.

Zgodnie z zapowiedziami, to PGE ma być odpowiedzialne zarówno za przygotowanie procesu inwestycyjnego, jak i za przeprowadzenie badań oraz samą budowę reaktora. W ramach współpracy z pozostałymi jednostkami, spółka ma sprzedać im po 10% udziałów. Dokonano również wstępnych szacunków dotyczących prądu pozyskiwanego z elektrowni. Zakłada się, że udział energii otrzymywanej z reaktora ma sięgnąć 7%, co nie zmieni w żadnym większym stopniu rynkowej pozycji PGE ani pozostałych spółek współpracujących przez tym przedsięwzięciu.

Przy okazji szef resortu gospodarki podkreślił, jak ważna dla Polski jest inwestycja w elektrownię atomową. Chodzi tu nie tylko o sam fakt jej stworzenia, ale również o możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technik i technologii niezbędnych zarówno do jej wybudowania, jak i samego działania. Okazuje się, że będzie to zdecydowanie największe przedsięwzięcie na rodzimym rynku energetycznym, jakie obserwujemy w całej powojennej historii Polski. Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że przystąpienie do inwestycji 4 dużych spółek, w tym 3 notowanych w WIG20 daje gwarancję zebranie funduszy wystarczających na dopracowanie projektu do samego końca.

Specjaliści zaznaczają jednocześnie, że wybudowanie reaktora jest dla Polski zadaniem wymagającym wysiłku organizacyjnego. Niemniej jednak z pewnością warto postarać się o jak najszybsze zakończenie prac, ponieważ własna elektrownia tego typu może przynieść nam wiele korzyści. Największą zaletą mieszczącej się na terenie kraju elektrowni atomowej jest szansa na niższe ceny energii elektrycznej. Dodatkowo reaktor jądrowy jest inwestycją