Nowe dopłaty dla mieszkających przy farmach wiatrowych

elektrownie wiatrowe

faxepl/flickr.com

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej chce, by osoby mieszkające przy farmach wiatrowych otrzymywały dopłaty w wysokości sięgającej nawet 25% rachunków za prąd. Co więcej, mogliby nabywać udziały i obligacje takich farm.

PSEW, czyli Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej chce, żeby osoby mieszkające w bliskim sąsiedztwie farm wiatrowych otrzymywały dopłaty za zużyty prąd. Miałyby one sięgać nawet 25% wartości rachunków. Propozycja dotyczy wszystkich domów położonych przy farmach o mocy przekraczającej 5MW. Poza tym program proponowany przez PSEW zakłada, że właściciele nowych farm o wspomnianej mocy, obowiązkowo przekazywaliby 1% przychodów ze sprzedaży prądu na rzecz społeczności lokalnej. Miałyby one pełnić rolę dopłat do rachunków za zużycie energii elektrycznej oraz dotacji dla gmin i sołectw. Na dopłaty mogliby liczyć ci, których domy znajdują się w odległości nie większej niż 1 km od farmy wiatrowej. Drugim warunkiem byłby okres zamieszkania nie krótszy niż rok kalendarzowy. Wysokość zużycia prądu, za którą przysługiwałaby dopłata, zależna byłaby od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Według dotychczasowych założeń, w przypadku jednej osoby, miałoby to być 900kWh. W przypadku rodziny składającej się z 2-4 osób, byłoby to 1250 kWh, a w większych rodzinach – 1500 kWh. Przeciętna wysokość dopłat miałaby więc wynosić ok. 25% całego rachunku. Dopłaty przyznawane byłyby na okres 15 lat od chwili wydania zgody na użytkowanie wiatraka. W przypadku, gdyby kwota wpłacana przez właścicieli elektrowni wiatrowych nie była w pełni zużywana, pozostała różnica trafiałaby na konto gminy.

Jeszcze jednym pomysłem PSEW jest zaoferowanie osobom mieszkającym w pobliżu farm możliwości nabywania ich udziałów i obligacji. Dotyczyłaby ona domostw oddalonych od elektrowni wiatrowych max. o 4,5km. W ten sposób pomysłodawcy chcą zachęcić społeczności lokalne do przychylnego spoglądania na farmy wiatrowe i inwestowanie w te bezpieczne, ekologiczne źródła energii. PSEW chce, żeby wszystkie nowe farmy wiatrowe oferowały udziały nie mniejsze niż 10% nie tylko mieszkańcom, ale także podmiotom gospodarczym zarejestrowanym w danej gminie. Podobne byłyby zasady oferowania mieszkańcom obligacji. Byłyby one propozycją dla ludzi mieszkających nie dalej niż 4,5 km od turbiny, a min. wartość nakładów inwestycyjnych wynosiłaby 10%.