Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Okres próbny musi być płatny

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na okres próbny, musi wypłacić mu należne wynagrodzenie, bez względu na rodzaj umowy. Bezpłatny okres próbny jest niezgodny z kodeksem pracy.

To prawo jest jednak regularnie łamane. Pracodawcy unikają wypłacania pensji za krótki okres, jaki przepracował u nich świeżo zatrudniony. W myśl przepisów jednak, każdy, kto podejmuje się pracy na rzecz pracodawcy, nawet na próbny okres mniejszy niż 30 dni, musi mieć zagwarantowną wypłatę wynagrodzenia za wykonywane obowiązki, nawet jeśli sobie z nimi nie radził i nie spełnił tym samym oczekiwań parcodawcy. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia istnieje bez wzglęu na efekty.

W wypadku nierespektowania tego prawa przez firmę, pracownik może skierować swój przypadek do rozpatrzenia przez sąd, wtedy jest nawet zwolniony z opłaty kosztów procesowych. Może zwrócić sie także o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Co więcej, pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia lub przenieść praw do niego na inną osobę. Za wykonaną pracę musi otrzymać należne wynagrodzenie, jakie ustalił z pracodawcą przed podjęciem zatrudnienia.